Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Адаптація методів оцінки екологічного стану водойм мегаполісів України за фітопланктоном і фітомікроперифітоном відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Щербак, В.І.
dc.contributor.author Семенюк, Н.Є.
dc.contributor.author Майстрова, Н.В.
dc.date.accessioned 2011-04-11T16:49:37Z
dc.date.available 2011-04-11T16:49:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Адаптація методів оцінки екологічного стану водойм мегаполісів України за фітопланктоном і фітомікроперифітоном відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС / В. I. Щербак, Н.Є. Семенюк, Н.В. Майстрова // Доп. НАН України. — 2009. — № 10. — С. 206-211. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/18874
dc.description.abstract Здiйснено адаптацiю iснуючих в Українi методiв оцiнки екологiчного стану водойм мегаполiсiв за фiтопланктоном i фiтомiкроперифiтоном до основних положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС. Визначено найбiльш iнформативнi параметри водоростевих угруповань. Запропоновано числовi характеристики параметрiв фiтопланктону для кожного класу екологiчного стану водойм мегаполiсiв. uk_UA
dc.description.abstract The paper deals with adapting the Ukrainian methods of ecological status assessment of megapolis water-bodies by phytoplankton and phytomicroperiphyton to the fundamentals of Water Framework Directive 2000/60/EC. The most informative parameters of algal communities have been defined. The quantitative characteristics of phytoplankton parameters for every ecological status class of megapolis water-bodies have been suggested. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.subject Екологія uk_UA
dc.title Адаптація методів оцінки екологічного стану водойм мегаполісів України за фітопланктоном і фітомікроперифітоном відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС uk_UA
dc.title.alternative Adapting the methods of assessing the ecological status of the water-bodies of Ukrainian megapolises by phytoplankton and phytomicroperiphyton to the Water Framework Directive 2000/60/EC uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [581.526.3:608.32:574](285.3)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис