Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Факторы развития регионов Украины в процессе трансформации экономики страны

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кухарская, Н.А.
dc.date.accessioned 2011-04-08T19:09:41Z
dc.date.available 2011-04-08T19:09:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Факторы развития регионов Украины в процессе трансформации экономики страны / Н.А. Кухарская // Економіка пром-сті. — 2010. — № 2. — С. 19-27. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/18726
dc.description.abstract Виявлено наростання дивергенції регіонів України за рядом показників їх економічного розвитку. Доведено, що посилення рівня інтенсивності експортної діяльності є одним із ключових чинників збільшення валового регіонального про¬дук¬ту і, унаслідок цього, підвищення економічного зростання регіонів України у процесі транс¬фор¬мації. Ключові слова: валовий регіональний продукт, промислове та сільськогосподарське виробництво, інвестиції, експорт, дивергенція. uk_UA
dc.description.abstract Выявлено нарастание дивергенции регионов Украины по ряду показателей их экономического развития. Доказано, что усиление уровня интенсивности экспортной деятельности является одним из ключевых факторов увеличения валового регионального продукта и, вследствие этого, повышения экономического роста регионов Украины в процессе трансформации. Ключевые слова: валовой региональный продукт, промышленное и сельскохозяйственное производство, инвестиции, экспорт, дивергенция. uk_UA
dc.description.abstract The paper shows the growth of the Ukrainian regions divergence exposed by indexes of their economic development. It has been proved that strengthening of the level of export activity intensity is one of the key factors of increase of the gross regional product and, hereupon, the increase of the Ukrainian regions economic growth in the process of transformation. Keywords: gross regional product, industrial and agricultural production, investments, export, divergence. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Проблеми сучасної економіки uk_UA
dc.title Факторы развития регионов Украины в процессе трансформации экономики страны uk_UA
dc.title.alternative Фактори розвитку регіонів України у процесі трансформації економіки країни uk_UA
dc.title.alternative Factors of development of regions in Ukraine in the process of country's economy transformation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис