Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зарубежный опыт интеграции угледобывающих и электрогенерирующих компаний

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Завгородняя, О.П.
dc.date.accessioned 2011-04-08T18:25:10Z
dc.date.available 2011-04-08T18:25:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Зарубежный опыт интеграции угледобывающих и электрогенерирующих компаний / О.П.Завгородняя // Економіка пром-сті. — 2010. — № 2. — С. 58-66. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/18721
dc.description.abstract Досліджено передумови, умови і форми інтеграції вугледобувних і електроенергетичних ком¬паній у країнах із різним рівнем економічного розвитку; виявлено деякі загальні тенденції в цьому процесі. Ключові слова: вугледобувні й електроенергетичні компанії, економічний розвиток, інтеграція. uk_UA
dc.description.abstract Исследуются предпосылки, условия и фор-мы интеграции угледобывающих и электроэнер-гетических компаний в странах с разным уровнем экономического развития, выявляются некоторые общие тенденции в этом процессе. Ключевые слова: угледобывающие и элек-троэнергетические компании, экономическое развитие, интеграция. uk_UA
dc.description.abstract The paper examines preconditions, conditions and forms of integration of coal-mining and electric-and-energy companies in the countries with different level of economic development. The common trends in this process are revealed. Keywords: coal-mining and electric-and-energy companies, economic development, integration uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління uk_UA
dc.title Зарубежный опыт интеграции угледобывающих и электрогенерирующих компаний uk_UA
dc.title.alternative Зарубіжний досвід інтеграції вугледобувних і електрогенеруючих компаній uk_UA
dc.title.alternative Foreign experience in integration of coal-mining and electric-and-energy companies uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис