Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Співробітництво з ОІЯД – запорука розвитку ядерної фізики в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гриньов, Б.В.
dc.contributor.author Булавін, Л.А.
dc.contributor.author Соловйов, Д.В.
dc.contributor.author Стадник, П.О.
dc.date.accessioned 2022-09-19T14:24:54Z
dc.date.available 2022-09-19T14:24:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Співробітництво з ОІЯД – запорука розвитку ядерної фізики в Україні / Б.В. Гриньов, Л.А. Булавін, Д.В. Соловйов, П.О. Стадник // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 6. — С. 73-82. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.06.073
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/185477
dc.description.abstract Вступ. На сьогодні міжнародна організація Об’єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД) є своєрідною науково-технічною базою для українських фахівців-ядерників, які безпосередньо беруть участь у проведенні новітніх ядерно-фізичних експериментів. Проблематика. Важливим аспектом міжнародного співробітництва науковців України у галузі досліджень з ядерної фізики і матеріалознавства є об’єднання науково-технічних і фінансових ресурсів країн для створення міжнародних науково-дослідних організацій і реалізації масштабних проєктів з сучасних проблем науки і техніки. Мета. Аналіз факторів, що сприяють розвитку досліджень в галузі ядерної фізики та супутніх дисциплін в Україні, а також залученню українських учених до міжнародних дослідних процесів та окреслення перспектив на майбутнє. Матеріали й методи. Аналіз напрямів наукових досліджень ОІЯД та огляд досягнень українських вчених, зокрема молодих фахівців, у реалізації міжнародних проєктів з ядерної фізики і супутніх дисциплін. Результати. Проаналізовано витоки досліджень з ядерної фізики в Україні, шлях розвитку міжнародного співробітництва та його вплив на підготовку вчених і фахівців цього наукового напрямку. Наведено приклади наукових результатів діяльності українських фізиків-ядерників, позитивного впливу співпраці українських наукових установ та підприємств з ОІЯД на творчі та інноваційні процеси, зокрема в галузі розробки і вивчення нових високотехнологічних матеріалів. Окреслено перспективи подальшої співпраці. Висновки. Співробітництво з ОІЯД дає українським ученим можливість доступу до сучасних методів проведення ядерно-фізичних досліджень, до унікального наукового обладнанням провідних міжнародних наукових центрів при плануванні і реалізації масштабних експериментів з ядерної фізики, вивчення проблем існування Всесвіту. Викладачам, студентам та учням з України відкриваються додаткові можливості роботи з новітніми методами, сучасним обладнанням та інноваційними підходами в галузі науки і техніки. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. Today, the Joint Institute for Nuclear Research (JI NR) is a kind of scientific and technical framework for Ukrainian nuclear researchers who are directly involved in conducting the cutting-edge nuclear physics experiments. Problem Statement. A A n important aspect of international cooperation for the Ukrainian researchers in the field of nuclear physics and materials science is to consolidate scholarly research, engineering, and financial resources of countries for creating international research organizations and implementing large-scale projects in modern science and technology. Purpose. Analysis of the factors that contribute to the development of nuclear physics and research in related disciplines in Ukraine, involvement of Ukrainian researchers in international research processes, and assessment of the future prospects. Materials and Methods. Analysis of scholarly research trends in the Joint Institute for Nuclear Research (JI NR) and review of achievements of Ukrainian researchers, in particular, young researchers, in implementation of international projects in nuclear physics and related disciplines. Results. The background of nuclear physics research in Ukraine, the way of international cooperation development, and its impact on education and training of researchers have been analyzed. The examples of research results of Ukrainian nuclear physicists have been given. The cooperation of Ukrainian R&D organizations and companies with JI NR has been shown to have a positive effect on creative and innovative processes, including the development and study of new high-tech materials. Conclusions. Collaboration with JI NR gives Ukrainian researchers access to modern methods of physical research and unique equipment at leading international R&D centers, while planning and implementing large-scale experiments in nuclear physics, and enables studying the problems of the Universe. Teachers, students, and schoolchildren from Ukraine have additional opportunities to work with the cutting-edge methods, modern equipment and innovative approaches in the field of science and technology. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Cвіт інновацій uk_UA
dc.title Співробітництво з ОІЯД – запорука розвитку ядерної фізики в Україні uk_UA
dc.title.alternative Collaboration with JINR as Key for Nuclear Physics Development in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис