Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Енергетика і забруднення навколишнього середовища

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Басок, Б.І.
dc.date.accessioned 2022-08-30T17:22:38Z
dc.date.available 2022-08-30T17:22:38Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Енергетика і забруднення навколишнього середовища / Б.І. Басок // Вісник Національної академії наук України. — 2022. — № 3. — С. 30-36. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/visn2022.03.030
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/185030
dc.description.abstract У доповіді розглянуто історичні та прогнозні аспекти глобального потепління, структуру і динаміку викидів парникових і шкідливих газів в Україні. Проаналізовано основні положення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року, а також Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок до 2033 року. Наведено дані щодо динаміки первинного і кінцевого енергетичного використання, обсягів світових інвестицій у розвиток енергоефективності, а також відомості про енергоефективність первинних енергоресурсів і ступінь карбономісткості відновлюваних і альтернативних енергоджерел. uk_UA
dc.description.abstract The report examines the historical and forecasting aspects of global warming, the structure and dynamics of greenhouse gas emissions and emissions of hazardous gases in Ukraine. The main provisions of the Strategy for Environmental Safety and Adaptation to Climate Change until 2030, as well as the National Plan for Reducing Emissions from Large Combustion Plants until 2033 are analyzed. Data on the dynamics of primary and final energy use, on the amount of global investments in energy efficiency, as well as data on energy efficiency of primary energy resources and the degree of carbon content of renewable and alternative energy sources are given. uk_UA
dc.description.sponsorship Автор висловлює щиру подяку своїм колегам, насамперед співавтору багатьох робіт з проблематики кліматичного потепління Є.Т. Базєєву, а також академікам НАН України О.В. Кириленку, В.М. Гейцю, Ю.Ф. Снєжкіну, А.А. Долінському, О.М. Пономаренку за корисні поради й обговорення матеріалів доповіді. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Загальні збори НАН України uk_UA
dc.title Енергетика і забруднення навколишнього середовища uk_UA
dc.title.alternative The energy sector and environmental pollution (Report at the scientific session of the General Meeting of the NAS of Ukraine, February 17, 2022) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис