Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Економіка України в імперативах низьковуглецевого розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Геєць, В.М.
dc.date.accessioned 2022-08-30T17:22:18Z
dc.date.available 2022-08-30T17:22:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Економіка України в імперативах низьковуглецевого розвитку / В.М. Геєць // Вісник Національної академії наук України. — 2022. — № 3. — С. 8-17. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/visn2022.03.008
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/185027
dc.description.abstract У доповіді висвітлено розроблені фахівцями НАН України базові засади оновлення чинної Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року з огляду на необхідність розширення її секторального охоплення та вдосконалення організаційно-правових механізмів її реалізації. Наведено сценарні модельні розрахунки з урахуванням середньострокових цілей щодо скорочення викидів парникових газів відповідно до оновленого національно визначеного внеску України, заявлених нашою країною довгострокових цілей з формування вуглецево нейтральної економіки, а також змін, які очікуються у зовнішній торгівлі країн ЄС. uk_UA
dc.description.abstract The report highlights the basic provisions developed by specialists of the National Academy of Sciences of Ukraine to update the current Strategy of Low Carbon Development of Ukraine until 2050, given the need to expand its sectoral coverage and improve organizational and legal mechanisms for its implementation. Scenario model calculations are given taking into account medium-term goals for reducing greenhouse gas emissions in accordance with the updated nationally determined contribution of Ukraine, long-term goals for carbon-neutral economy declared by our country, and changes expected in EU foreign trade. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Загальні збори НАН України uk_UA
dc.title Економіка України в імперативах низьковуглецевого розвитку uk_UA
dc.title.alternative Ukraine's economy in the imperatives of low-carbon development (Report at the scientific session of the General Meeting of the NAS of Ukraine, February 17, 2022) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис