Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Peculiarities of Innovative Risk Management at Industrial Enterprises of Ukraine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Fomichenko, I.
dc.contributor.author Bashtovyi, V.
dc.contributor.author Barkova, S.
dc.contributor.author Pakhomova, O.
dc.date.accessioned 2022-07-28T08:23:09Z
dc.date.available 2022-07-28T08:23:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Peculiarities of Innovative Risk Management at Industrial Enterprises of Ukraine / I. Fomichenko, V. Bashtovyi, S. Barkova, O. Pakhomova // Економічний вісник Донбасу. — 2021. — № 4 (66). — С. 80-88. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.other DOI: 10.12958/1817-3772-2021-4(66)-80-88
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/184880
dc.description.abstract The article is devoted to the study of enterprise risk management in innovation, which necessitates the study and generalization of innovation experience in Ukraine and other countries. Substantiated and highlighted issues related to improving the process of innovation risk management in the enterprise. The process of innovation risk management at domestic enterprises is studied. Identified existing problems that arise during this process, and identify the main ways to solve them. Important rules that need to be followed in order to increase the effectiveness of innovation risk management in domestic enterprises are highlighted. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню управління інноваційними ризиками на підприємстві, що обумовлює необхідність вивчення і узагальнення інноваційного досвіду України та інших країн. Обґрунтувано та висвітлено питання, що пов'язані з поліпшенням процесу управління інноваційними ризиками на підприємстві. Досліджено процес управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах. Виявлено існуючі проблеми, що виникають під час здійснення цього процесу, та визначено основні шляхи їх розв’язання. Виділено важливі правила, яких необхідно дотримуватися з метою підвищення ефективності управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию управления инновационными рисками на предприятии, которое обусловливает необходимость изучения и обобщения инновационного опыта Украины и других стран. Обоснованы и освещены вопросы, которые связаны с улучшением процесса управления инновационными рисками на предприятии. Исследован процесс управления инновационными рисками на отечественных предприятиях. Выявлены существующие проблемы, которые возникают во время осуществления этого процесса, и определены основные пути их решения. Выделены важные правила, которых необходимо придерживаться с целью повышения эффективности управления инновационными рисками на отечественных предприятиях. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject MANAGEMENT OF INNOVATIONS uk_UA
dc.title Peculiarities of Innovative Risk Management at Industrial Enterprises of Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Особливості управління інноваційними ризиками на промислових підприємствах України uk_UA
dc.title.alternative Особенности управления инновационными рисками на промышленных предприятиях Украины uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 005.591.6:334.72(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис