Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Декаплінг-аналіз економіки України щодо її сталого розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іванов, С.В.
dc.contributor.author Ватченко, О.Б.
dc.contributor.author Свистун, К.О.
dc.contributor.author Ватченко, Б.С.
dc.contributor.author Разумова, Г.В.
dc.date.accessioned 2022-07-21T15:13:28Z
dc.date.available 2022-07-21T15:13:28Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Декаплінг-аналіз економіки України щодо її сталого розвитку / С.В. Іванов, О.Б. Ватченко, К.О. Свистун, Б.С. Ватченко, Г.В. Разумова // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 3. — С. 3-14. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.03.003
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/184843
dc.description.abstract Вступ. Своєчасно виконаний декаплінг-аналіз показників економічного зростання, екологічного тиску та ресурсоспоживання в державі дозволяє визначити, чи насправді вона успішно рухається до сталого розвитку, і наскільки сучасними й ефективними є способи господарювання і природокористування в ній. Проблематика. Існуючі дослідження декаплінгу в Україні не враховують впливу економічного розвитку на довкілля і споживання ресурсів за 2013—2017 рр. Мета. Здійснити декаплінг-аналіз економіки України за факторами екологічного тиску і споживання ресурсів в динаміці за період 2013—2017 рр. Матеріали й методи. Застосовано діалектичний метод наукового пізнання, а також методи спостереження, порівняння, аналітичний метод та метод статистичного аналізу. Результати. Дослідження декаплінг-факторів за екологічним тиском і споживанням ресурсів виявило відсутність ефекту відносного декаплінгу за 2013—2017 рр. на національному рівні, оскільки декаплінг-фактори були нестабільними, а в окремі роки — від’ємними. Аналіз індексів декаплінгу за екологічним тиском в економіці України довів, що між економічним розвитком і чинниками забруднення у 2013—2015 рр. був переважно рецесивний зв'язок. Негативний експансивний декаплінг було зафіксовано у 2017 р. між темпами зростання ВВП і темпами скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти та утворення відходів IV класу небезпеки. Між темпами зростання ВВП і сукупним екологічним тиском у 2017 р. зафіксовано експансивний зв’язок. Також, в економіці України було встановлено негативний декаплінг між економічним розвитком і споживанням паливних ресурсів з деревини (оверкаплінг). Висновки. Відсутність ефекту відносного декаплінгу в загальній динаміці за 2013—2017 рр. за факторами екологічного тиску і споживання ресурсів свідчить про існування значних проблем щодо досягнення Україною сталого розвитку і про необхідність застосування інструменту декаплінгу при формуванні стратегічних планів. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. Timely decoupling analysis of economic growth, environment pressure, and resource consumption in the country enables determining whether it is actually moving towards sustainable development, and how modern and efficient the methods of economic and environment management are in Ukraine. Problem Statement. The existing decoupling studies in Ukraine don’t take into account the impact of economic development on the environment and the resources consumption. Purpose. To make decoupling analysis of Ukraine’s economy by the factors of environment pressure and resources consumption in dynamics for 2013—2017. Materials and Methods. The dialectical method of scientific knowledge, as well as observation, comparison, analytical, and statistical analyses have been used. Results. The study of decoupling factors by the environmental pressures and resource consumption has revealed the absence of a relative decoupling effect in 2013—2017 at the national level, as decoupling factors were unstable and negative in some years. The analysis of the decoupling indices on environmental pressures in the Ukrainian economy has shown that there was a predominantly recessive dependence between economic development and pollution factors in 2013—2015. A negative expansive decoupling was recorded in 2017 between the GDP growth and the rate of unregulated waste water discharge into surface water bodies and the generation of waste of IV hazard class. In 2017, an expansive relation was recorded between GDP growth and aggregate environmental pressure. Also, there was a negative decoupling in the economy of Ukraine between economic development and consumption of fuel resources from wood (overcoupling). Conclusions. The absence of relative decoupling effect in the general dynamics in 2013—2017 by the factors of environment pressure and resource consumption testifies to the existence of significant problems in Ukraine in terms of achieving sustainable development and the necessity of decoupling tool application while forming strategic plans. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної діяльності uk_UA
dc.title Декаплінг-аналіз економіки України щодо її сталого розвитку uk_UA
dc.title.alternative Decoupling-analysis of Ukraine’s economy regurdingits sustainable development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис