Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Improving the Efficiency of the low-Voltage potential application Method at top oxygen Blowing in Converter

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Semykin, S.I.
dc.contributor.author Golub, T.S.
dc.contributor.author Dudchenko, S.A.
dc.date.accessioned 2022-07-20T11:25:36Z
dc.date.available 2022-07-20T11:25:36Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Improving the Efficiency of the low-Voltage potential application Method at top oxygen Blowing in Converter / S.I. Semykin, T.S. Golub, S.A. Dudchenko // Наука та інновації. — 2020. — Т. 16, № 2. — С. 79-86. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin16.02.079
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/184837
dc.description.abstract Introduction. The main factor of oxygen blowing in converters is the interaction of oxygen jet with the molten metal bath. It determines hydrodynamics, heat and mass transfer, slag formation and causes metal losses with emissions affecting the yield of liquid steel. Problem Statement. The most promising research aimed at improving the slag formation and increasing the yield of liquid steel in the conditions of modern metallurgical practice. It deals with the electro physical effects on the metal smelting process. It includes the method of low-voltage potentials application developed in the Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine (ISI NASU). Purpose. To study the possibilities and to evaluate ways to improve the efficiency of the method of low-voltage potential application for top oxygen blowing in the converter. Materials and Methods. The tests were carried out on a 160-ton industrial oxygen converter equipped with a device for low-voltage potential application on the lance and a metal bath with imposition of a negative or positive polarity to the lance throughout the blowing period. The top blowing option through five nozzle tip has been studied while producing medium carbon steel with intermediate deslagging. Results. The analysis of the array of experimental industrial heats carried out in 160-t converters in conditions of low-voltage potential application, has made it possible to identify the following patterns of changes in the electrical characteristics of the bath from the blowing parameters. It was established that regardless of the polarity of the potential at the lance, the magnitude of the values of current and useful power of impact in lance–metal bath circuit over blowing periods depends on: the level of the voltage at the source of current and the height of the lance in the converter's volume above the metal bath. Thus, it is necessary to maintain the position of the lance: from the beginning of the blowing, depending on the location of the scrap, at a height of 0.9—1.0 m, in the main blowing period, at 1.0—1.2 m, and in the final period, at 1.0—1.1 m, which is made taking into account the effective support of the current during the blowing at an adequate level to achieve the maximum level of the effect of the low voltage potential application. Conclusions. Industrial testing of the recommended blow mode in 160-t converters showed the possibility to almost double the efficiency of using low-voltage potential application compared with the previously developed and accepted at the plant mode of its application. uk_UA
dc.description.abstract Вступ. Основним фактором продувки в кисневих конвертерах є взаємодія кисневого струменя з розплавленою ванною, який і визначає гідродинаміку, тепло- і масообмін, шлакоутворення, а також величину втрат металу з виносами і викидами, що впливають на вихід рідкої сталі. Проблематика. До найбільш перспективних досліджень, спрямованих на поліпшення процесу шлакоутворення й підвищення виходу рідкої сталі в умовах сучасної металургійної практики можна віднести електрофізичні впливи на процес виплавки металу, такі як метод використання низьковольтних потенціалів, що розробляється в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ). Мета. Дослідження можливостей і оцінка шляхів підвищення ефективності використання методу накладення низьковольтного потенціалу при верхній кисневій продувці в конвертері. Матеріали й методи. Випробування проводили на промисловому кисневому конвертері потужністю 160 т, обладнаному пристроєм накладання низьковольтного потенціалу на фурму та металеву ванну з підведенням до фурми негативної чи позитивної полярності протягом усього періоду продувки. Було досліджено варіант продувки зверху через п’ятисоплову фурму при виробництві середньовуглецевої марки сталі за технологією з проміжним скачуванням шлаку. Результати. Аналіз масиву дослідних промислових плавок, проведених в 160-тонних конвертерах в умовах накладання низьковольтного потенціалу, дозволив виявити закономірності зміни електричних характеристик ванни від параметрів продувки. Встановлено, що, незалежно від роду й полярності потенціалу на фурмі, величина сили струму та корисної потужності впливу у ланцюзі фурма—металева ванна за періодами продувки залежать: від напруги на джерелі струму та від взаємної висоти розміщення фурми в конвертері відносно металу. Таким чином, необхідною є підтримка положення фурми: з початку продувки залежно від розміщення скрапу, на висоті 0,9—1,0 м, в основний період продувки — на висоті 1,0—1,2 м, і в заключний період — 1,0—1,1 м, що реалізується з урахуванням ефективної підтримки сили струму під час продувки на достатньому рівні для досягнення максимального рівня ефекту від впливу низьковольтного потенціалу. Висновки. Промислові випробування рекомендованого режиму продувки в умовах 160-тонного конвертера показали можливість майже подвоїти ефективність методу накладання низьковольтного потенціалу порівняно з розробленим раніше та прийнятим на заводі режимом його застосування. uk_UA
dc.description.sponsorship The authors are grateful to V.V. Vakulchuk, ISI NASU researcher, and V.I. Makarenko, Head of the Converter Shop, for their valuable contribution to the laboratory and industrial experiments. The authors declare that they have no conflict of interest. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України uk_UA
dc.title Improving the Efficiency of the low-Voltage potential application Method at top oxygen Blowing in Converter uk_UA
dc.title.alternative Підвищення ефективності методу використання низьковольтних потенціалів при верхній кисневій продувці конвертера uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис