Показати простий запис статті

dc.contributor.author Mańczak, W.
dc.date.accessioned 2022-04-30T17:19:48Z
dc.date.available 2022-04-30T17:19:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation О nieregularnym rozwoju fonetycznym spowodowanym frekwencją (Про нерегулярний фонетичний розвиток, спричинений частотністю) / W. Mańczak // Мовознавство. — 2015. — № 2. — С. 26-29. — Бібліогр.: 8 назв. — пол. uk_UA
dc.identifier.issn 0027-2833
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183997
dc.description.abstract Z końcem łat pięćdziesiątych doszedłem do wniosku, że we wszystkich językach forma wyrazów zależy nie od dwu, ale od trzech głównych czynników, a mianowicie nie tylko od regularnego rozwoju fonetycznego i rozwoju analogicznego, ale także od tego, co nazywam nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym frekwencją. Moim zdaniem bardzo często używane grupy wyrazowe, wyrazy i morfemy niekiedy doznają nieregularnych redukcji fonetycznych, np. wasza miłość > waszmość > waść,podobno > pono, stpol. (umrze)-ci > (umrze)-ć. Temu zagadnieniu poświęciłem trzy monografie 1 oraz mnóstwo artykułów, jednak efekty tego są bardzo skromne. Jeśli chodzi o słowniki etymologiczne języka polskiego, to o nieregularnym rozwoju fonetycznym spowodowanym frekwencją w słowniku Bańkowskiego są 23 wzmianki, w słowniku Borysia 9 wzmianek, a w słowniku Długosz-Kurczabowej 15 wzmianek. Jednak w rzeczywistości tych wzmianek powinno być bez porównania więcej. uk_UA
dc.language.iso pl uk_UA
dc.publisher Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Мовознавство
dc.title О nieregularnym rozwoju fonetycznym spowodowanym frekwencją uk_UA
dc.title.alternative Про нерегулярний фонетичний розвиток, спричинений частотністю uk_UA
dc.title.alternative On the irregular phonetic development caused by frequency uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис