Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Граматика у феноменологічному вимірі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Широков, В.А.
dc.contributor.author Шевченко, І.В.
dc.date.accessioned 2022-04-08T14:41:04Z
dc.date.available 2022-04-08T14:41:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Граматика у феноменологічному вимірі / В.А. Широков, І.В. Шевченко // Мовознавство. — 2012. — № 4. — С. 3-27. — Бібліогр.: 30 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0027-2833
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183690
dc.description.abstract У статті обговорюється феноменологічний підхід до розуміння граматичних феноменів і формалізації граматичного опису природної мови. Сформульовано модель мовної картини світу, в концептуальному представленні якої виділяються спостережувані і безпосередньо неспостережувані компоненти. Для формалізованого опису зазначеної когнітивної ситуації запропоновано застосувати введене А. М. Колмогоровим поняття стану мовної одиниці. Розглянуто когнітологічний статус теорій, які допускають оперування як спостережуваними, так і безпосередньо неспостережуваними величинами. uk_UA
dc.description.abstract This paper discusses a phenomenological approach to the understanding of grammatical phenomena and formalization of grammatical description of natural language. A model of linguistic picture of the world is formulated and in its conceptual representation observable and directly unobservable components are selected. For a formal description of that cognitive situation it is prompted to apply the notion of state of a linguistic unit introduced by A. Kolmogorov. The cognitological status of theories that allow manipulation of both observable and directly unobservable variables is considered. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Мовознавство
dc.title Граматика у феноменологічному вимірі uk_UA
dc.title.alternative Instructions for Authors uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис