Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Граматика мови візуального програмування Петрі-об’єктних моделей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дифучин, А.Ю.
dc.contributor.author Стеценко, І.В.
dc.contributor.author Жаріков, Е.В.
dc.date.accessioned 2022-03-27T17:56:09Z
dc.date.available 2022-03-27T17:56:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Граматика мови візуального програмування Петрі-об’єктних моделей / А.Ю. Дифучин, І.В. Стеценко, Е.В. Жаріков // Проблеми програмування. — 2021. — № 4. — С. 82-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.15407pp2021.04.082
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183497
dc.description.abstract Імітаційне моделювання широко використовується у дослідженні властивостей систем, пошуку оптимальних умов, прогнозування. Мережі Петрі є універсальним інструментом для формалізації дискретно-подійних систем. Недоліком мереж Петрі є зростання кількості візуальних елементів під час проєктування складних систем. Через нагромадження зв’язків та елементів перевага візуального сприйняття моделі зникає, модифікація параметрів моделі потребує значної кількості рутинних дій. Петрі-об’єктні моделі вирішують проблему тиражування фрагментів мереж Петрі з заданими параметрами та конструювання моделі системи з великої кількості елементів. Однак Петрі-об’єктна технологія не позбавляє необхідності зв’язування елементів моделі. Розроблена мова візуального програмування Петрі-об’єктних моделей дає можливість зменшити кількість помилок при конструюванні моделі за рахунок автоматизації кодування зв’язків між елементами моделі та графічного представлення моделі. Окрім тиражування Петрі-об’єктів, мова реалізує тиражування зв’язків між Петрі-об’єктами. За рахунок такого тиражування досягається також компактність візуального представлення для складних моделей. Реалізація введених понять у мові візуального програмування дає можливість швидко створювати та групувати елементи моделі. Алфавіт мови складається із графічних елементів, передбачених для конструювання Петрі-об’єктної моделі. Синтаксис мови визначений правилами конструювання виразів із послідовності символів алфавіту мови. Семантика мови програмування визначається правилами перетворення мовних виразів в обчислення. Формалізація граматики мови візуального програмування представлена у вигляді правил виведення та зроблені висновки про її властивості. uk_UA
dc.description.abstract Petri-object models solve the problem of replicating fragments of Petri nets with given parameters and constructing a model from a large number of elements. The developed visual programming language of Petri-object models gives a possibility to reduce the number of errors during a model construction by automating the coding links between elements and graphical representation of a model. In addition to replicating Petri objects, the visual language implements replication of links between Petri objects. Formalization of the visual programming language grammar is presented in the form of production rules. A conclusion about grammar properties has been drawn. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Інструментальні засоби та середовища програмування uk_UA
dc.title Граматика мови візуального програмування Петрі-об’єктних моделей uk_UA
dc.title.alternative The grammar of Petri-object model visual programming language uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.43::004.94


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис