Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості комп’ютерного моделювання розповсюдження думок у соціумі на прикладі моделі студентської спільноти

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевченко, В.В.
dc.contributor.author Берестов, Д.С.
dc.contributor.author Сініцин, І.П.
dc.contributor.author Петрівський, В.Я.
dc.date.accessioned 2022-03-27T17:55:51Z
dc.date.available 2022-03-27T17:55:51Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Особливості комп’ютерного моделювання розповсюдження думок у соціумі на прикладі моделі студентської спільноти / В.В. Шевченко, Д.С. Берестов, І.П. Сініцин, В.Я. Петрівський // Проблеми програмування. — 2021. — № 4. — С. 70-81. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.other DOI: http://doi.org/10.15407/pp2021.04.070
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/183496
dc.description.abstract У статті розглядаються особливості комп’ютерного моделювання, засновані на використанні теорії клітинних автоматів як основного інструменту для моделювання процесів формування суспільної думки. Об’єктом моделювання було обрано соціальну поведінку в контексті прийняття навчального матеріалу в рамках освітнього процесу. Як інструмент моделювання була обрана теорія клітинних автоматів, оскільки вона є відносно простим і водночас ефективним методом моделювання взаємодії однотипних об’єктів. Розроблена модель має розширені правила визначення стану клітини і визначення близькості клітини. Також була виведена залежність коефіцієнта сприйняття інформації від різниці між станом клітини і її оточення. Ці удосконалення дозволяють використовувати модель для прогнозування змін в уподобаннях соціальних груп. uk_UA
dc.description.abstract The paper considers methods of mathematical modeling based on the use of the theory of cellular automata as the main tool for modeling the processes of public opinion formation. As the object of modeling was chosen social behavior in the context of the acceptance of educational material in the science-centered approach. The theory of cellular automata was chosen as a modeling tool because it is a relatively simple and at the same time effective method for modeling the interaction of single-type objects. The developed basic cellular automata of the model has extended rules of determination of cell state and determination of cell vicinity. It has also been derived the dependence of the information perception coefficient on the difference between the state of the cell and its surroundings. These improvements allow the model to be used to predict changes in social group preferences. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Інформаційні системи uk_UA
dc.title Особливості комп’ютерного моделювання розповсюдження думок у соціумі на прикладі моделі студентської спільноти uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of Computer Modeling of Thought Dissemination in Society on the Example of Student Society uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.942


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис