Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Expanding of Intellectual Possibilities of Digital Tonometers for Home Using

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Fainzilberg L.S.
dc.date.accessioned 2021-11-02T16:23:17Z
dc.date.available 2021-11-02T16:23:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Expanding of Intellectual Possibilities of Digital Tonometers for Home Using / L.S. Fainzilberg // Control systems & computers. — 2020. — № 1. — С. 60–70. — Бібліогр.: 32 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.01.060
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181118
dc.description.abstract The purpose of the article is to expand the intellectual capabilities of digital blood pressure monitors, which will increase the efficiency of their use at home. The proposed approach boils down to simple computational procedures that can be implemented on the internal processor of a home blood pressure monitor. It is shown that to assess long-term variability of indicators, it is enough to use the recurrence formulas for each current measurement to correct the range of recorded values, refine the mean and standard deviation, calculate the Pearson coefficient of variation and the index characterizing the percentage of measurements that exceed established medical standards. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті – розширення інтелектуальних можливостей цифрових тонометрів, які забезпечать підвищення ефективності застосування їх у домашніх умовах. Результати. Встановлено, що в процесі декомпресії манжети на осциляціях спостерігаються характерні фрагменти, викликані зворотною пульсовою хвилею, виявлення яких дає змогу обчислити інтегральний показник жорсткості кровоносних судин за швидкістю розповсюдження пульсової хвилі. Показано, що для оцінки тривалої варіабельності показників достатньо за допомогою рекурентних формул за кожним поточним вимірюванням коригувати діапазон зареєстрованих значень, уточнювати середнє та середнє квадратичне відхилення, обчислювати коефіцієнт варіації Пірсона та індекс, що характеризує відсоток вимірювань, що перевищують встановлені медичні норми. uk_UA
dc.description.abstract Цель статьи – ррасширение интеллектуальных возможностей цифровых тонометров, которые обеспечат повышение эффективности их применения в домашних условиях. Результаты. Установлено, чтов процессе декомпрессии манжетки на осцилляциях наблюдаются характерные фрагменты, вызванные отраженной пульсовой волной, обнаружение которых позволяет вычислить интегральный показатель жесткости кровеносных сосудов по скорости распространения пульсовой волны. Показано, что для оценки долговременной вариабельности показателей достаточно с помощью рекуррентных формул по каждому текущему измерению корректировать диапазон зарегистрированных значений, уточнять среднее и среднеквадратическое отклонение, вычислять коэффициента вариации Пирсона и индекс, характеризующий процент измерений, превышающих установленные медицинские нормы. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Applications uk_UA
dc.title Expanding of Intellectual Possibilities of Digital Tonometers for Home Using uk_UA
dc.title.alternative Розширення інтелектуальних можливостей цифрових тонометрів для домашнього використання uk_UA
dc.title.alternative Расширение интеллектуальных возможностей цифровых тонометров для домашнего применения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 61.616-71


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис