Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Принцип мікропрограмного керування та автоматизація проектування операційних пристроїв.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Петрушенко, А.М.
dc.date.accessioned 2021-11-02T16:04:43Z
dc.date.available 2021-11-02T16:04:43Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Принцип мікропрограмного керування та автоматизація проектування операційних пристроїв. І / А. М. Петрушенко // Control systems & computers. — 2020. — № 1. — С. 3-22. — Бібліогр.: 26 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.01.003
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181114
dc.description.abstract Розглядається один із можливих підходів до вирішення на базі принципу мікропрограмного керування проблеми комплексної – від постановки задачі до отримання ескізу друкованої плати – автоматизації процесу розробки операційних пристроїв. Підхід демонструється на прикладі синтезу в діалоговій трансформаційній машині – інструментарію алгебро-граматичних методів подання знань у різноманітних предметних областях – керуючого автомату операційного пристрою, що реалізує операцію додавання. uk_UA
dc.description.abstract Цель данной статьи — демонстрация одного из возможных подходов к реализации инструментария, воплощающего модель математизации В.М. Глушкова и возможностей данного инструментария на примере синтеза операционных устройств. Методы. При реализации инструментария и алгоритма синтеза операционных устройств использовался алгебро-грамматический метод представления знаний, метод построения операционных устройств на базе принципа микропрограммного управления, методы абстрактной и структурной теории автоматов, методы алгебры алгоритмов и т.д. Результат. Разработан инструментарий, воплощающий модель математизации В.М. Глушкова, позволяющий осуществить комплексную автоматизацию проектирования операционных устройств. uk_UA
dc.description.abstract The purpose is to demonstrate the inextricable link between the fundamental concepts of the general theory of computer systems design and practical methods of designing software and hardware of computer technology, as well as new technological capabilities that arise when using the apparatus of algebra of algorithms in the process of designing programmes and equipment using an interactive transformational machine. Methods. When implementing the tools (conversational transformation machine) and the synthesis algorithm of operating devices, we used the algebraic-grammatical method of representing knowledge, the method of constructing operating devices based on the principle of microprogram control, the methods of abstract and structural theory of automata, the methods of algebra of algorithms, etc. Results. Synthesis methods for operating devices developed for the language of graph diagrams of algorithms and the language of logical diagrams of algorithms are extended to the language CAA\D – the input language of the dialogue transformation machine. Based on the dialogue transformational machine, a toolkit has been developed that embodies the V.M.Glushkov mathematical model and allows the complex automation of the operating devices: from setting the task to obtaining a sketch of the printed circuit board uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Fundamental Problems in Computer Science uk_UA
dc.title Принцип мікропрограмного керування та автоматизація проектування операційних пристроїв. uk_UA
dc.title.alternative Принцип микропрограммного управления и автоматизация проектирования операционных устройств. I uk_UA
dc.title.alternative The Principle of Firmware Control and Design Automation of Operating Devices. I uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.3.006


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис