Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Явила себе і в "Культурі слова": від 35 до 85 випуску (сторінками публікацій головного редактора – Професора С. Я. Єрмоленко)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бибик, С.
dc.date.accessioned 2021-07-17T15:23:03Z
dc.date.available 2021-07-17T15:23:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Явила себе і в "Культурі слова": від 35 до 85 випуску (сторінками публікацій головного редактора – Професора С. Я. Єрмоленко) / С. Бибик // Культура слова. — 2017. — Вип. 86. — С. 30-43. — Бібліогр.: 27 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0201-419X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180034
dc.description.abstract Статтю присвячено оглядові публікацій головного редактора щопіврічника «Культура слова». Відзначено роль видання в обґрунтуванні та популяризації важливих для сучасної лінгвостилістики понять «мовно-естетичний знак української культури», «мовно-естетичний канон української літературної мови», «просторова і часова глибина літературної мови». Наголошено на перегляді змісту поняття «стиль», «соціальний престиж літературної мови». Проаналізовано праці, присвячені питанням історії української літературної мови. Схарактеризовано роль головного редактора в популяризації текстів української художньої практики, фольклору. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the review of publications of the editorin- chief edition «Culture of the word». The role of the publication in substantiating and popularizing the concepts of language and aesthetic sign of Ukrainian culture, the language aesthetic canon of the Ukrainian literary language, spatial and temporal depth of the literary language are important for modern linguistic style. It is emphasized on the review of the content of the concept style, social prestige of the literary language. The works devoted to questions of the history of the Ukrainian literary language are analyzed in the article. The role of the editor in popularization of texts of Ukrainian artistic practice, folklore is described. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура слова
dc.subject Постаті українських мовознавців uk_UA
dc.title Явила себе і в "Культурі слова": від 35 до 85 випуску (сторінками публікацій головного редактора – Професора С. Я. Єрмоленко) uk_UA
dc.title.alternative She found herself in the «culture of the word»: from 35 to 85 issues (from the pages of publications by the editor-in-chief – professor S. Ya. Yermolenko) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 81-11


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис