Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Черіпко, С.
dc.date.accessioned 2011-03-12T22:06:53Z
dc.date.available 2011-03-12T22:06:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари / С. Черіпко // Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. — Т. 4, кн. 2. — С. 84-96. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0050
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17932
dc.description.abstract Аналізуються окремі положення наукового дослідження М. Драй-Хмари „Леся Українка. Життя і творчість”. Розкрито концепцію критика в підходах до оцінки Лесі Українки як цільної, духовно багатої особистості, творця основ національного енергомислення в його загальнолюдських параметрах. Спростовано окремі положення М. Драй-Хмари про беззаперечне „учнівство” Лесі Українки і концентрацію її світогляду на проблемах суспільної боротьби за матеріальне щастя поневолених станів. Стверджено основну світоглядну концепцію – абсолютної переваги духовної свободи як найвищої форми духовності. uk_UA
dc.description.abstract Some items of scientific reseach by M. Dra-Khmara “Lesya Ukrainka. Life and creative work” are analized. The conception of the critic toward the estimation of Lesya Ukrainka as whole, spiritually rich personality, creator of the basics of national energothinking, its common to all man kind parameters is revealed. Some items of Draj-Khmara about “period spent as a pupil” of Lesya Ukrainka and concentration of her ideology on the questions of social struggle for the material happiness of enslaved are rejected. The main ideological conception about absolute win of spiritual freedom as the highest form of spirituality is proved. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.subject Рецепція творчості Лесі Українки uk_UA
dc.title Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари uk_UA
dc.title.alternative Lesya Ukrainka in the Investigations of Mykhaylo Draj-Khmara uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 821.161.2.09


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис