Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Художня репрезентація фемінної і маскулінної тілесності в сучасній українській романістиці

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Башкирова, О.
dc.date.accessioned 2021-03-03T11:56:17Z
dc.date.available 2021-03-03T11:56:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Художня репрезентація фемінної і маскулінної тілесності в сучасній українській романістиці / О. Башкирова // Філологічний дискурс: Зб. наук. праць. — 2018. — Вип. 7. — С. 21-32. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2411-4146
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178679
dc.description.abstract У статті досліджено шляхи художнього моделювання чоловічої та жіночої тілесності в українській романістиці початку XXI століття. Визначено провідні стратегії художньої репрезентації людської тілесності: ігрове конструювання тіла-перформансу і відновлення міфологічного образу тіла-мікрокосму. Доведено, що художня рецепція жіночого тіла зберігає зв’язок із класичною літературною традицією (тіло як зовнішній естетичний об’єкт). Чоловіча тілесність натомість потребує естетичного «перевідкриття»; ця особливість пояснюється ототожненням маскулінності із загальнолюдською нормою в патріархатній традиції, яка тривалий час була панівною. У статті досліджено дієві художні стратегії реабілітації маскулінної тілесності в сучасній романістиці. uk_UA
dc.description.abstract In the article the ways of artistic modeling of the feminine and masculine corporality in the Ukrainian novels of the beginning of the XXI century are investigated. The main strategies of the artistic representation of human corporality are identified. These are the game constructing of the body-performance and the resumption of the mythological image of body-microcosm. It’s proved that the artistic reception of the feminine body saves the link with the classical literary tradition (body as an aesthetic object). Masculine corporality needs an aesthetic «rediscovery »; this peculiarity is explained by the identification of masculinity with the common-human norm in patriarchal tradition which was dominant for a long time. The effective artistic strategies of rehabilitation of masculine corporality are investigated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Філологічний дискурс
dc.subject Літературознавство uk_UA
dc.title Художня репрезентація фемінної і маскулінної тілесності в сучасній українській романістиці uk_UA
dc.title.alternative The Artistic Representation of Feminine and Masculine Corporality in Modern Ukrainian Novels uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 82-31(477):305-055.1-055.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис