Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

¹³⁷Cs circulation in forest ecosystems on the territory of the Chernobyl exclusion zone (Soil)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Zarubina, N.Ye.
dc.date.accessioned 2020-12-19T16:14:25Z
dc.date.available 2020-12-19T16:14:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation ¹³⁷Cs circulation in forest ecosystems on the territory of the Chernobyl exclusion zone (Soil) / N.Ye. Zarubina // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 10. — С. 85-92. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.085
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173768
dc.description.abstract Seasonal changes in the content of ¹³⁷C in soils were studied at three forest ecosystems in the territory of the Chernobyl exclusion zone. The soils were selected layer by layer: A₀l, A₀f+A₀h, 0-5 and 5-10 cm with the frequency of once every two weeks during 2013-2015. Intermittent changes in the levels of the specific activity of ¹³⁷C in all studied soil layers during the calendar year were recorded at the sites. The dependences of the content of ¹³⁷C in different soil layers on the season of the year have not been identified. The calculation of correlation coeffi cients indicates the existence of a relationship between fluctuations in the concentration of radiocaesium only between layers of 0-5 and 5-10 cm. Air temperature and precipitation over different time intervals preceding the sampling do not affect the redistribution of ¹³⁷C in the soil of the forest ecosystems. It has been suggested that the absence of seasonal patterns of changes in the content of ¹³⁷C in soils is associated with its heterogeneity (different amounts of soil biota in each sample). uk_UA
dc.description.abstract Сезонні зміни вмісту ¹³⁷C у ґрунтах вивчались у трьох лісових екосистемах на території Чорнобильської зони відчуження. Ґрунти відбирали пошарово: A₀l, A₀f + A₀h, 0—5 та 5—10 см з частотою один раз на два тижні протягом 2013—2015 років. На ділянках зафіксовано переривчасті зміни рівня питомої активності ¹³⁷C у всіх досліджених шарах ґрунтів протягом календарного року. Залежності вмісту ¹³⁷C у різних шарах ґрунту від сезону року не виявлено. Розрахунок коефіцієнтів кореляції свідчить про наявність взаємозв’язку між коливаннями концентрації радіоцезію лише між шарами 0—5 та 5—10 см. Температура повітря та опади протягом різних часових інтервалів, що передували відбору проб, не впливають на перерозподіл ¹³⁷C у ґрунті лісових екосистем. Висловлено припущення, що відсутність сезонних закономірностей зміни вмісту ¹³⁷C у ґрунтах пов’язана з його неоднорідністю (різною кількістю ґрунтової біоти в кожному зразку). uk_UA
dc.description.sponsorship This work was financed by the STCU 5954 project. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Екологія uk_UA
dc.title ¹³⁷Cs circulation in forest ecosystems on the territory of the Chernobyl exclusion zone (Soil) uk_UA
dc.title.alternative Циркуляція ¹³⁷Cs у лісових екосистемах на території чорнобильської зони відчуження (ґрунт) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 582.287.539.16 : 546.36


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис