Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусу мозаїки цимбідіуму

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пархоменко, Н.Й.
dc.contributor.author Максименко, Л.О.
dc.contributor.author Діденко, Л.Ф.
dc.date.accessioned 2020-12-19T16:13:54Z
dc.date.available 2020-12-19T16:13:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусу мозаїки цимбідіуму / Н.Й. Пархоменко, Л.О. Максименко, Л.Ф. Діденко // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 10. — С. 71-76. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.071
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173766
dc.description.abstract Виділений вірус мозаїки цимбідіуму (ВМЦ) є одним з найбільш поширених і небезпечних збудників, який уражує перспективні сорти орхідей. Він зумовлює характерні симптоми на рослинах орхідей, що виявляються у вигляді мозаїки, а з часом ці ділянки некротизуються, призводячи до припинення цвітіння рослин і зменшуючи їх декоративну цінність. ВМЦ не розповсюджується комахами-переносниками, а передається механічною інокуляцією соком. Методом електронної мікроскопії виявлені гнучкі нитчасті вірусні частки завдовжки близько 500 нм. Очищений вірусний препарат седиментує одиночним піком з коефіцієнтом седиментації 142 S. Плавуча щільність вірусу в преформованому градієнті CsCl відповідає 1,3 г/см³. Електрофоретичний аналіз білків у поліакриламідному гелі в денатурованих умовах показав наявність двох поліпептидів з молекулярною масою 27 і 31 кДа. РНК ВМЦ має молекулярну масу 2 • 10⁶ Да. У системі трансляції з ретикулоцитів кроля in vitro синтезується білок з молекулярною масою близько 27 кДа. Одержані дані підтверджують належність ВМЦ до групи потексвірусів. uk_UA
dc.description.abstract The isolated cymbidium mosaic virus (CMV) is one of the most wide-spread and dangerous pathogens that infects promising varieties of orchids. It causes characteristic symptoms on orchid plants, which are manifested in the form of a mosaic. Over time, these areas are necrotized, leading to the stop of flowering the plants and reducing their decorative value. The CyMV is not spread by insects-carriers, but is transmitted by the mechanical inoculation with juice. Electron microscopy revealed flexible filamentous viral particles with a length of about 500 nm. The purified viral preparation is sedimented with a single peak with a sedimentation coefficient of 142S. The floating density of the virus in the preformed CsCl gradient corresponded to 1.3 g/cm³. The electrophoretic analysis of proteins in polyacrylamide gel under denatured conditions showed the presence of two polypeptides with molecular weights of 27 and 31 kDa. RNA CyMV has a molecular weight of 2 · 10⁶ Da. In the translation system of rabbit reticulocytes in vitro, a protein with a molecular weight of about 27 kDa is synthesized. The obtained data allow us to refer CyMV to the group of potexviruses. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусу мозаїки цимбідіуму uk_UA
dc.title.alternative Biological and physicochemical properties of cymbidium mosaic virus uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 578.81.+ 578.85/86


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис