Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Возможности лазерного компьютерного спекл-голографического интерферометра для исследования концентрированных потоков энергии

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гончаров, А.В.
dc.contributor.author Лонин, Ю.Ф.
dc.contributor.author Кудрявцев, В.И.
dc.contributor.author Поддубко, Н.С.
dc.contributor.author Толстолуцкий, А.Г.
dc.date.accessioned 2011-02-25T15:16:31Z
dc.date.available 2011-02-25T15:16:31Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Возможности лазерного компьютерного спекл-голографического интерферометра для исследования концентрированных потоков энергии / А.В. Гончаров, Ю.Ф. Лонин, В.И. Кудрявцев, Н.С. Поддубко, А.Г. Толстолуцкий // Вопросы атомной науки и техники. — 2010. — № 4. — С. 340-344. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17361
dc.description.abstract Предложенное решение проблемы измерения малых энергий может быть проведено путем создания нового измерительного устройства на основе уникальных свойств спекл-голографии с современными разработками в области видео- и компьютерной техники. Разработанный лазерный компьютерный спекл-голографический интерферометр (ЛКСГИ) является прибором экспресс-анализа перемещений на уровне нанометров, а с ним и энергий на уровне миллиджоулей с пространственно-временным разрешением. uk_UA
dc.description.abstract Запропоноване вирішення проблеми вимірювання малих енергій може бути проведено шляхом створення нового вимірювального пристрою на основі унікальних властивостей спекл-голографії з сучасними розробками в області відео- і комп'ютерної техніки. Розроблений лазерний комп'ютерний спекл-голографічний інтерферометр (ЛКСГІ) є приладом експрес-аналізу переміщень на рівні нанометрів, а з ним і енергій на рівні міліджоулів з просторово-часовим розподіленням. uk_UA
dc.description.abstract Proposed solution to the problem of measuring small energies can be carried out by creating a new measuring device based on the unique properties of speckle holography with modern developments in the field of video and computer equipment. The developed laser speckle computer holographic interferometer (LKSGI) is a rapid analysis instrument movements at the nanometer scale, and with it the energy level mJ with the spatial and temporal resolution. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.subject Приложения и технологии uk_UA
dc.title Возможности лазерного компьютерного спекл-голографического интерферометра для исследования концентрированных потоков энергии uk_UA
dc.title.alternative Можливості лазерного комп'ютерного спекл-голографічного інтерферометра для дослідження концентрованих потоків енергії uk_UA
dc.title.alternative The possibilities lazer and computer spekle-holografic of the interferometer for study concentrated flow to energy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 533.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис