Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Двовимірна нестаціонарна числова модель жевріючого розряду в аксіально-симетричній геометрії

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пономарьов, О.П.
dc.contributor.author Анісімов, І.О.
dc.date.accessioned 2011-02-25T13:11:49Z
dc.date.available 2011-02-25T13:11:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Двовимірна нестаціонарна числова модель жевріючого розряду в аксіально-симетричній геометрії / О.П. Пономарьов, І.О. Анісімов // Вопросы атомной науки и техники. — 2010. — № 4. — С. 186-188. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17327
dc.description.abstract В рамках гідродинамічного наближення створено двовимірну нестаціонарну числову модель горіння жевріючого розряду в циліндричній геометрії, яка враховує іонізацію нейтральних атомів електронним ударом, електрон-іонну рекомбінацію та вторинну емісію з катоду. Модель дозволяє проводити розрахунки параметрів жевріючого розряду в нестаціонарних режимах, та відтворює основні експериментальні відомості про жевріючий розряд. uk_UA
dc.description.abstract В рамках гидродинамического приближения созданa двумерная нестационарная модель тлеющего разряда в цилиндрической геометрии, которая учитывает ионизацию газа нейтралов электронным ударом, электрон-ионную рекомбинацию и вторичную эмиссию из катода. Модель позволяет проводить расчеты параметров тлеющего разряда в нестационарных режимах и отражает основные известные экспериментальные свойства тлеющего разряда. uk_UA
dc.description.abstract Self-consistent 2D fluid model of dc glow discharge in cylindrical geometry is developed. Model describes the main physical processes such as impact ionization of neutral gas, electron – ion recombination and secondary emission. Model is used to describe the main phenomena observed in glow discharge such as normal current density effect and evolution of initial densities of electrons and ions including variation of voltage drop caused by external circuit. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.subject Плазменно-пучковый разряд, газовый разряд и плазмохимия uk_UA
dc.title Двовимірна нестаціонарна числова модель жевріючого розряду в аксіально-симетричній геометрії uk_UA
dc.title.alternative Двумерная нестационарная модель тлеющего разряда в аксиально-симметричной геометрии uk_UA
dc.title.alternative Nonstationary 2d numerical model of dc glow discharge in axially symmetric geometry uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.525


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис