Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Щербак, В.І.
dc.contributor.author Якушин, В.М.
dc.contributor.author Плігін, Ю.В.
dc.contributor.author Корнійчук, Н.М.
dc.date.accessioned 2011-02-24T18:48:13Z
dc.date.available 2011-02-24T18:48:13Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів / В. I. Щербак, В.М. Якушин, Ю.В. Плiгiн, Н.М. Корнiйчук // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 198-204. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17254
dc.description.abstract Дослiджено вертикальний розподiл водоростевих, тваринних та бактерiальних угруповань на рослинних та природних кам’яних утвореннях р. Тетерiв. Встановлено, що незалежно вiд типу субстрату максимального розвитку фiтомiкроепiфiтон та фiтомiкроепiлiтон досягають у поверхневому горизонтi, тодi як у придонному показники їх кiлькiсного та якiсного розвитку на порядок нижчi. Основна чисельнiсть i бiомаса бактерiального населення та зооперифiтону зосереджується на нижньому горизонтi кам’яних та рослинних субстратiв. uk_UA
dc.description.abstract The research deals with the study of the vertical distribution of algae, zooperiphyton, and bacteriaperiphyton groups on plant and natural stone formations of the Teteriv river. Generalization of data obtained made it possible to establish the maximum phytomicroepiphyton and phytomicroepiliton development in the upper horizon, whereas their quantitative and qualitative indices in the bottom horizon were much lower. The main number and the biomass of zoo- and bacteriaperiphytons were concentrated on the lower horizon of stone and plant substrata. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.subject Екологія uk_UA
dc.title Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of the vertical distribution of phyto-, zoo-, and bacteriaperiphytons on plant and stone substrata of the Teteriv river uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 574.5(477.42)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис