Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Увага до психологічних деталей у творах для молоді Григора Тютюнника у контексті польських літературознавчих досліджень

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дудко, О.С.
dc.date.accessioned 2011-02-23T15:40:24Z
dc.date.available 2011-02-23T15:40:24Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Увага до психологічних деталей у творах для молоді Григора Тютюнника у контексті польських літературознавчих досліджень / О.С. Дудко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2009. — Вип. XXII. — С. 319-326. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0041
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17129
dc.description.abstract В статті розкриваються психологічні деталі поведінки головних героїв дитячої літератури Григора Тютюнника, письменнику дається висока оцінка як майстру етичної розповіді. Аналізуються моральні цінності, яким слідували герої Тютюнника та розкривається їх позитивний вплив на читачів. uk_UA
dc.description.abstract В статье раскрываются психологические детали поведения главных героев детской литературы Григор Тютюнника, писателю дается высокая оценка как мастеру этического рассказа. Анализируются моральные ценности, которым следовали герои Тютюнника и раскрывается их положительное влияние на читателей. uk_UA
dc.description.abstract The psychological details of conduct of protagonists of child's literature of Hryhir Tyutyunnika open up in the article, a high estimation is given a writer as to master of ethics story. Moral values which was followed by the heroes of Hryhir Tyutyunnik are analysed and opens up positive influence of them on readers. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.subject Актуальні питання літературознавства uk_UA
dc.title Увага до психологічних деталей у творах для молоді Григора Тютюнника у контексті польських літературознавчих досліджень uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 82:159.924.7:821.161.2 Тютюнник Г. М.


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис