Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Растворение алюминия в водно-спиртовых растворах щелочей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ларин, В.И.
dc.contributor.author Лукащук, Т.С.
dc.contributor.author Бакуменко, О.М.
dc.date.accessioned 2011-02-18T13:56:54Z
dc.date.available 2011-02-18T13:56:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Растворение алюминия в водно-спиртовых растворах щелочей / В.И. Ларин, Т.С. Лукащук, О.М. Бакуменко // Украинский химический журнал. — 2008. — № 11. — С. 37-41. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0041–6045
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17049
dc.description.abstract Исследованы физико-химические закономерности растворения алюминия в водных и водно-спиртовых растворах гидроксидов натрия и лития. Установлено, что при переходе от разбавленных к концентрированным растворам щелочи происходит смена лимитирующей стадии анодной реакции. В водных растворах LiOH растворение алюминия проходит через образование на поверхности электрода алюминатов лития. Показано, что алюминат-ионы являются ингибирующими агентами реакции ионизации алюминия в щелочных растворах. Выяснено, что ингибирующее действие спиртов состоит в “связывании” молекул катодного реагента — воды. Влияние многоатомных спиртов (этиленгликоля, глицерина) на кинетику растворения во много раз больше, по сравнению с одноатомными, что связано с большой гидрофильностью молекул многоатомных спиртов. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено фізико-хімічні закономірності розчинення алюмінію у водних і водно-спиртових розчинах гідроксидів натрію і літію. Встановлено, що при переході від розведених до концентрованих розчинів лугів відбувається зміна уповільненої стадії анодної реакції. У водних розчинах LiOH розчинення алюмінію проходить через утворення на поверхні електрода алюмінатів літію. Показано, що алюмінат-йони є інгібіторами реакції йіонізації алюмінію в лужних розчинах. З’ясовано, що інгібуюча дія спиртів обумовлена "зв’язуванням" молекул катодного реагенту — води. Вплив багатоатомних спиртів (етиленгликолю, гліцерину) на кінетику розчинення в багато разів більше, у порівнянні з одноатомними, що пов’язано з великою гідрофільністю молекул багатоатомних спиртів. uk_UA
dc.description.abstract Physico-chemical regularities of aluminium dissolving in aqueous and aqueous-alcohol solutions of sodium and lithium hydroxides have been investigated. By alkali concentrating has been shown to change the limiting stage of anodic reaction. Aluminium dissolving in aqueous LiOH solutions passes through lithium aluminates formation on the electrode surface. Aluminate-ions has been shown to be inhibiting agents of the reaction of aluminium ionization in alkaline solutions. The inhibiting effect lies in the “collection” of the cathodic reagent-water molecules. Polyatomic alcohol (ethyleneglycol, glycerine) effect on the dissolving kinetics prevail numerous than one of monoatomic alcohols, that is connected with large hydrophilicity of polyatomic alcohol molecules. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України uk_UA
dc.subject Электрохимия uk_UA
dc.title Растворение алюминия в водно-спиртовых растворах щелочей uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 544.65:544.4:661


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис