Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Екологічна диференціація як фактор співіснування рослин у нижніх ярусах лісових фітоценозів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Коваленко, І.М.
dc.date.accessioned 2020-07-13T15:02:47Z
dc.date.available 2020-07-13T15:02:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Екологічна диференціація як фактор співіснування рослин у нижніх ярусах лісових фітоценозів / І.М. Коваленко // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 3. — С. 100-107. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170401
dc.description.abstract Проаналізовано екологічні особливості великої групи видів рослин, що формують трав'яно-чагарничковий ярус лісових фітоценозів на Північному Сході України. Встановлено, що в трьох асоціаціях Mercurialo perennis—Quercetum roboris, Querco—Pinetum (sylvestris) і Peucedano—Pinetum (sylvestris) стійке співіснування константних видів рослин забезпечується за рахунок механізму екологічної диференціації насамперед за такими факторами, як вологість ґрунту, багатство ґрунту, вміст у ґрунті азоту, кислотність ґрунту і режим освітлення. За результатами кластерного і дискримінантного аналізу можна стверджувати, що механізм екологічної диференціації є для лісових екосистем універсальним і доповнений механізмами розбіжностей екологічних ніш та фенотипічною пластичністю забезпечує тривалу й стабільну підтримку видового складу трав'яно-чагарничкового ярусу. uk_UA
dc.description.abstract The ecological features of a large group of plant species forming the herbaceous and subshrub layers of forest phytocenoses in the North-East of Ukraine are analyzed. It is established that, in the three associations of Mercurialo perennis—Quercetum roboris, Querco—Pinetum (sylvestris), and Peucedano—Pinetum (sylvestris) Constanta, the sustainable coexistence of plant species is ensured through the mechanism of ecological differentiation, firstly, by such factors as soil moisture, soil fertility, content of nitrogen in the soil, soil acidity, and lighting regime. According to the results of the cluster and discriminant analyses, it can be argued that the mechanism of ecological differentiation is versatile for forest ecosystems and, while supplemented by the mechanisms of divergency of ecological niches and phenotypic flexibility, provides the long-term stable support for the species composition of the herb and subshrub layer. uk_UA
dc.description.abstract Проанализированы экологические особенности большой группы видов растений, формирующих травянисто-кустарничковый ярус лесных фитоценозов на северо-востоке Украины. Установлено, что в трех ассоциациях Mercurialo perennis—Quercetum roboris, Querco—Pinetum (sylvestris) и Peucedano—Pinetum (sylvestris) устойчивое сосуществование константных видов растений обеспечивается за счет механизма экологической дифференциации в первую очередь по таким факторам, как влажность почвы, богатство почвы, содержание в почве азота, кислотность почвы и режим освещения. По результатам кластерного и дискриминантного анализа можно утверждать, что механизм экологической дифференциации является для лесных экосистем универсальным и дополненный механизмами расхождения экологических ниш и фенотипической пластичности обеспечивает длительное и стабильное поддержание состава травянисто-кустарничкового яруса. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Екологія uk_UA
dc.title Екологічна диференціація як фактор співіснування рослин у нижніх ярусах лісових фітоценозів uk_UA
dc.title.alternative Ecological differentiation as a factor of plant coexistence in the lower layers of forest phytocenoses uk_UA
dc.title.alternative Экологическая дифференциация как фактор сосуществования растений в нижних ярусах лесных фитоценозов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 574:57.017.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис