Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Герасимов, О.І.
dc.contributor.author Співак, А.Я.
dc.date.accessioned 2020-07-13T15:01:12Z
dc.date.available 2020-07-13T15:01:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами / О.І. Герасимов, А.Я. Співак // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 3. — С. 36-46. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.036
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170393
dc.description.abstract Детально вивчена нелінійна солітонна мода, яка може поширюватися в одновимірному ланцюжку однакових сферичних частинок, що взаємодіють за законом Герця. Отримані теоретичні результати порівняно з відповідними параметрами солітона Нестеренка. Встановлено розбіжності між амплітудами таких солітонів. Проаналізовано параметри, яким відповідає генерація солітонного режиму та арешту нелінійної моди в межах декорованого ланцюжка. Амплітуда відбитого від домішкової частинки солітона оцінена теоретично і узгоджується із експериментальними даними краще ніж отримані раніше теоретичні результати. uk_UA
dc.description.abstract We study comprehensively a nonlinear solitonic mode which propagates in the longwave limit in a 1D chain of identical spherical particles interacting with each other by the Hertz law. The obtained theoretical results have been compared with relevant parameters of familiar Nesterenko’s soliton. Quantitative discrepancies between parameters of both results are outlined. Particular attention has been paid to the study of parameters which describe the impact conditions for a discrete chain and correspond to the solitonic mode generation, nonhomogeneous energy distribution, and the arrest of the solitonic energy within a particularly decorated (defected) chain. The amplitude of the soliton mode reflected from an impurity particle is estimated theoretically and found to be in a good agreement with the experimental data (much better than in analogous works). uk_UA
dc.description.abstract Детально изучена солитонная мода, распространяющаяся в одномерной нелинейной цепочке одинаковых сферических частиц, взаимодействующих по закону Герца. Полученные теоретические результаты сравниваются с соответствующими параметрами солитона Нестеренко. Отмечены небольшие расхождения в терминах амплитуд и дисперсий обеих нелинейных мод. Особое внимание уделяется параметрам, которые описывают такие условия возбуждения, которым соответствуют генерация солитонного режима и арест энергии нелинейной моды в декорированной цепочке. Амплитуда отраженного от примесной частицы солитонного пакета найдена теоретически и согласуется с экспериментальными данными лучше чем в ряде аналогичных исследований. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють подяку акад. НАН України А.Г. Загородніму за стимулюючий інтерес до роботи та корисні зауваження. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Фізика uk_UA
dc.title Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами uk_UA
dc.title.alternative Soliton in a onedimensional force chain with Hertz contacts uk_UA
dc.title.alternative Солитон в одномерной силовой цепочке с герцевскими контактами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 538.9:539.215


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис