Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Визначення розміру винагороди в нормі прибутковості за підприємницький ризик при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів у гірничодобувній промисловості

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сухіна, О.М.
dc.date.accessioned 2020-06-19T10:33:21Z
dc.date.available 2020-06-19T10:33:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Визначення розміру винагороди в нормі прибутковості за підприємницький ризик при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів у гірничодобувній промисловості / О.М. Сухіна // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: РВПС України НАН України, 2010. — С. 266-272. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169639
dc.description.abstract У статті викладено результати наукових досліджень з розробки класифікації підприємницького ризику, пов’язаного з реалізацією інвестиційного проекту в гірничодобувній промисловості, здійснення ранжування ризиків за ступенем значимості для надрокористувачів; якісної оцінки складових підприємницького ризику в галузі та методологічних підходів до коригування визначення розміру премії інвестора за підприємницький ризик, що дає змогу економічно обґрунтувати повний розмір ставки дисконту – норми прибутковості. uk_UA
dc.description.abstract In this article results of scientific researches of the author on work out the classification of the enterprise risk connected with realization of the investment project in the mining industry are stated; to realization of ranging of risks behind a degree of the importance for investors; to quality valuing of components of enterprise risk in the mining industry and work out the methodological approaches for a correcting of definition of the size of the premium of the investor for enterprise risk which will allow to prove economically the complete size of the rate of discount – norms of profitableness. uk_UA
dc.description.abstract В статье изложены результаты научных исследований по разработке классификации предпринимательского риска, связанного с реализацией инвестиционного проекта в горнодобывающей промышленности; осуществлению ранжирования рисков за степенью значимости для инвесторов; качественной оценке составляющих предпринимательского риска в горнодобывающей промышленности и разработке методологических подходов для корректировки определения размера премии инвестора за предпринимательский риск, который позволит экономически обосновать полный размер ставки дисконта – нормы прибыльности. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Регіональні та прикладні проблеми природокористування і охорони навколишнього природного середовища uk_UA
dc.title Визначення розміру винагороди в нормі прибутковості за підприємницький ризик при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів у гірничодобувній промисловості uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.15: 553.04


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис