Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Організаційно-управлінське та аналітичне моделювання ефективного захисту населення і територій у надзвичайних екологічних ситуаціях

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сосюра, С.Г.
dc.date.accessioned 2020-06-19T10:14:39Z
dc.date.available 2020-06-19T10:14:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Організаційно-управлінське та аналітичне моделювання ефективного захисту населення і територій у надзвичайних екологічних ситуаціях / С.Г. Сосюра // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: РВПС України НАН України, 2010. — С. 156-166. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/169622
dc.description.abstract Висвітлюються питання організаційно-управлінського моделювання підвищення ефективності цивільного захисту у сфері захисту населення і територій під час їх ліквідації та/або мінімізації негативних наслідків від надзвичайних екологічних ситуацій та найбільш актуальні і важливі завдання для держави, профільних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування зі здійснення заходів щодо поліпшення екологічної обстановки в регіонах України та гарантування екологічної безпеки в цілому. uk_UA
dc.description.abstract The article highlights the issues of organizational and managerial simulation efficiency of civil protection in the field of population and territory with their elimination and / or minimize negative impacts of environmental emergencies and some of the most pressing and important tasks for the government, ministries and other central and local executive and local authorities to implement measures to improve the ecological situation in the regions of Ukraine and ensuring environmental safety in general. uk_UA
dc.description.abstract Освещаются вопросы организационно-управленческого моделирования повышения эффективности гражданской защиты в области защиты населения и территорий при их ликвидации и/или минимизации негативных последствий от чрезвычайных экологических ситуаций и наиболее актуальные и важные задачи для государства, профильных министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления по осуществлению мер с улучшения экологической обстановки в регионах Украины и обеспечения экологической безопасности в целом. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів uk_UA
dc.title Організаційно-управлінське та аналітичне моделювання ефективного захисту населення і територій у надзвичайних екологічних ситуаціях uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.15 : 504.06


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис