Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз сакрального ландшафту на прикладі церкви у селі Дахнув із використанням тривимірної вузалізації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Koзaк, І.
dc.contributor.author Козак, Г.
dc.contributor.author Степень, А.
dc.date.accessioned 2020-05-25T15:15:06Z
dc.date.available 2020-05-25T15:15:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Аналіз сакрального ландшафту на прикладі церкви у селі Дахнув із використанням тривимірної вузалізації / І. Koзaк, Г. Козак, О. Степень // Краєзнавство. — 2017. — № 3-4. — С. 257-263. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2222-5250
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/168912
dc.description.abstract Проведено дослідження культурного ландшафту села Дахнув (українська назва Дахнів) Любачівського повіту (району) Підкарпатського воєводства у східній Польщі, де виявлено залишки давньої східної української курганної культури. Представлено історичний аналіз поселення села Дахнув та пояснення його топонімів, який доводить постійне та тривале закорінення тут українців та їхньої культури. Аналізовано сакральний ландшафт із українською греко-католицькою церквою Воздвиження Чесного Хреста Господнього із деревяною дзвіницею та їхнє оточення. Аналізовано також історію греко-католицької парафії села Дахнув. Церква Воздвиження Чесного Хреста знаходиться на шляху дерев'яної архітектури. Після 1947 року церква є недіючою. У зв'язку із занепадом та знищенням церкви актуальним є відновлення та документування такого давнього зразка української сакральної архітектури. Метод тривимірної візуалізації, застосований у статті, дає можливість детально запізнатись із пам'яткою української архітектури та її оточенням та зберегти її для нащадків.У перспективі це можливо здійснити у формі документу чи фільму у тривимірній візуалізaції. uk_UA
dc.description.abstract A study of the cultural landscape of the Dachnów village in Lubaczuv district in eastern Poland was conducted. There were found the remains of ancient eastern Ukrainian «kurgan» culture. A historical analysis of settlements of the Dachnów village was presented. Name of Dachnów was explained. It proves that Ukrainian population and its ethnic culture had been developing there for a long period of time. Sacral landscape of Ukrainian Greek-Catholic Tserkva with a wooden bell tower and its surroundings were analyzed. The history of the Greek Catholic parish of Dachnów village was analyzed as well. Tserkva is located on the wooden architecture route. Hovewer after 1947 Tserkva has stopped to function. Due to its destruction Tserkva requires restoration and should undergo documentation process as an example of the old Ukrainian sacral architecture. Three-dimensional visualization method was applied and presented in this article. The visualization demonstrates the value of Ukrainian architecture along with its surroundings and preserve it for future generations. In the future, it is possible to realize that in the form of a documentation film with three-dimensional visualization. uk_UA
dc.description.abstract Проведено исследование культурного ландшафта села Дахнув Любачивского района в восточной Польше, где обнаружены остатки древней восточной украинской курганной культуры. Представлены исторический анализ поселения села Дахнув и объяснение его топонимов, которые доказывают постоянное и длительное укоренение здесь украинской культуры. Проанализирован сакральный ландшафт с украинской греко-католической церковью Воздвижения Честного Креста Господнего с деревянной колокольней и их окружения. Описана также история греко-католического прихода села Дахнув. Церковь Воздвижения Честного Креста находится на пути деревянной архитектуры. Сейчас церковь является недействующей. В связи с упадком и уничтожением церкви актуальным является восстановление и документирование такого древнего образца украинской сакральной архитектуры. Метод трехмерной визуализации, применен в статье, дает возможность детально познакомиться с памятником украинской архитектуры и ее окружением и сохранить ее для потомков. В перспективе это возможно осуществить в форме документа или фильма с тримерной визуализaциею. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Краєзнавство
dc.subject Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс uk_UA
dc.title Аналіз сакрального ландшафту на прикладі церкви у селі Дахнув із використанням тривимірної вузалізації uk_UA
dc.title.alternative The analysis of sacral landscapes on the example of the Tserkva in the village Dachnуw (Poland) using three-dimensional visualization uk_UA
dc.title.alternative Анализ сакрального ландшафта на примере церкови в селе Дахнув с использаванием трехмерной визуализации uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 911.3:316+911.7+911.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис