Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Економічні проблеми використання ресурсного потенціалу нафтовидобування в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Витвицький, Я.С.
dc.contributor.author Іванченко, І.М.
dc.date.accessioned 2020-03-15T16:00:46Z
dc.date.available 2020-03-15T16:00:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Економічні проблеми використання ресурсного потенціалу нафтовидобування в Україні / Я.С. Витвицький, І.М. Іванченко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. — С. 21-29. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/167061
dc.description.abstract Розглянуто стан ресурсного забезпечення нафтовидобування в Україні. Показано, що нарощування видобутку нафти на власній ресурсній базі можливе шляхом вирішення низки економічних проблем, пов’язаних із збільшенням обсягів та ефективності геологорозвідувальних робіт, оптимізацією фінансування, удосконаленням податкової та законодавчої політики, трансформацій форм власності і на цій основі залучення, як вітчизняних, так і зарубіжних інвестицій. uk_UA
dc.description.abstract The article presents the review of petroleum resources state in Ukraine. It is shown that increasing oil production in its own resource base can be achieved by solution of a number of economic problems associated with increased volume and effectiveness of geological survey works, optimization of financing, improvement of tax and legislative policy, transformation of ownership and involvement of domestic and foreign investments on this basis. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.title Економічні проблеми використання ресурсного потенціалу нафтовидобування в Україні uk_UA
dc.title.alternative Economic problems of resource potential use in Ukraine petroleum uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.45:622.323


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис