Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Регулювання оренди водних об’єктів в умовах поглиблення ринкової трансформації водогосподарського комплексу: регіональні особливості та інституціональні обмеження

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бусел, Р.В.
dc.contributor.author Савош, Л.В.
dc.date.accessioned 2020-02-28T11:15:23Z
dc.date.available 2020-02-28T11:15:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Регулювання оренди водних об’єктів в умовах поглиблення ринкової трансформації водогосподарського комплексу: регіональні особливості та інституціональні обмеження / Р.В. Бусел, Л.В. Савош // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. — С. 80-83. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166650
dc.description.abstract Імплементація орендних відносин у сферу водокористування розглядається як важливий каталізатор активізації інвестиційної діяльності. Показано територіальну асиметрію передачі в оренду озер та водосховищ в Україні. Визначено чинники гальмування укладання угод оренди щодо користування водними об’єктами в напрямі встановлення реальної величини ставок орендної плати. Запропоновано перелік змін у нормативно-правові акти, які дозволять удосконалити систему фінансово-економічного регулювання орендного водокористування. Обґрунтовано доцільність посилення впливу органів місцевого самоврядування на процеси передачі водних об’єктів у тимчасове користування. uk_UA
dc.description.abstract Implementation of rent relations into water using field is considered as an important catalyst of investment activity intensification. The territorial asymmetry of lakes’ and water basins’ lend-lease is shown. The factors restraining conclusion of rental contracts as to water bodies using towards ascertainment of real rent fee. The amendments to laws and regulations allowing to improve financial and economic management of rental water using are offered. The expediency to strengthen the influence of local authorities on processes of water bodies assignment for temporary use is grounded. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Водне господарство uk_UA
dc.title Регулювання оренди водних об’єктів в умовах поглиблення ринкової трансформації водогосподарського комплексу: регіональні особливості та інституціональні обмеження uk_UA
dc.title.alternative Water bodies rent management under deepening of water complex market transformation: regional features and institutional limitations uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис