Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Левковська, Л.В.
dc.contributor.author Сундук, А.М.
dc.date.accessioned 2020-02-28T11:14:18Z
dc.date.available 2020-02-28T11:14:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення / Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. — С. 71-75. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166648
dc.description.abstract Стаття висвітлює базові засади дослідження характеристик безпеки водних ресурсів України. Визначено теоретико-методологічні особливості наукової категорії та проведено характеристику основних показників сфери безпеки. Обґрунтовано пріоритети забезпечення безпеки водних ресурсів держави на основі врахування поточних соціально-економічних параметрів. uk_UA
dc.description.abstract The article covers the basic principles of investigation of security parameters of Ukrainian water resources. Theoretical and methodological features of scientific category are defined and the description of the main indicators of the security sector is provided. The priorities of ensuring the safety of water resources of the state based on current social and economic parameters are substantiated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Водне господарство uk_UA
dc.title Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення uk_UA
dc.title.alternative Security of Ukrainian water resources: analysis, evaluation, priorities of providing uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 351.746.1:626.81


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис