Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Загальний огляд сучасної української дитячої періодики (жанрово-тематичне розмаїття)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Круль, Л.М.
dc.contributor.author Благун, Н.М.
dc.date.accessioned 2011-02-14T12:21:07Z
dc.date.available 2011-02-14T12:21:07Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Загальний огляд сучасної української дитячої періодики (жанрово-тематичне розмаїття) / Л.М. Круль, Н.М. Благун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2009. — Вип. XX. — С. 404-412. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0041
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16590
dc.description.abstract У статті проаналізовано змістове наповнення сучасних українських дитячих журналів „Барвінок”, „Малятко”, „Пізнайко”, „Однокласник”, „Дзвіночок” та інших. Окреслено специфіку рубрик, розглянуто особливості тематики, жанрових форм художніх творів, вміщених у періодичних виданнях. Виокремлено актуальні теми: морально-етичні норми поведінки дитини, стосунки однолітків, відношення до навколишнього світу, навчання та пізнання. Зазначено, що домінують прозові оповідання, казки, перекази, історії, тоді як поетичним текстам приділено менше уваги. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализировано смысловое наполнение современных украинских детских журналов „Барвинок”, „Малятко”, „Познайко”, „Одноклассник”, „Дзвиночок” и других. Определено специфику рубрик, рассмотрены особенности тематики, жанровых форм художественных произведений, вмещенных в периодических изданиях. Выделены актуальные темы: морально-этические нормы поведения ребенка, отношения одногодков, отношения к окружающему миру, учебе и познанию. Отмечено, что доминируют прозаические рассказы, сказки, переводы, истории, тогда как поэтическим текстам уделено меньше внимания. uk_UA
dc.description.abstract The article analysis the contest of contemporary journals such as “Barvinok”, “Dzvinochok” and others. The author defines the specific features of chapters, discloses peculiarities of themes, genre forms, of fiction texts, published in periodicals. The author also stresses urgent themes: moral-ethnic norms of a children behavior, relations between pupils of the same age, altitude towards the surrounding world, stoolies and comprehension. Іt is pointed that predominant are some prose-stories, fairy-tales retelling, sayings and less attention is paid to poetic texts. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.subject Періодика для дітей в історичній перспективі uk_UA
dc.title Загальний огляд сучасної української дитячої періодики (жанрово-тематичне розмаїття) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 087.5: 070


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис