Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дестабілізуючий ефект параметричних випадкових збурень типу білого шуму в деяких квазілінійних неперервних та дискретних динамічних системах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Коренівський, Д.Г.
dc.date.accessioned 2020-02-17T10:10:39Z
dc.date.available 2020-02-17T10:10:39Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Дестабілізуючий ефект параметричних випадкових збурень типу білого шуму в деяких квазілінійних неперервних та дискретних динамічних системах / Д.Г. Коренівський // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 12. — С. 1719–1724. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165893
dc.description.abstract Виявлено дестабілізуючий (у розумінні зменшення запасу асимптотичної стійкості в середньому квадратичному) ефект параметричних випадкових збурень типу білого шуму в квазілінійних (автоматичного регулювання Лур'є - Постнікова з нелінійним зворотним зв'язком) неперервних і дискретних динамічних системах. При цьому використано стохастичні функції Ляпунова у вигляді лінійних комбінацій „квадратична форма фазових координат плюс інтеграл від неліній-ності" (неперервні системи) і „квадратична форма фазових координат плюс інтегральна сума для нелінійності" (дискретні системи) та матричні алгебраїчні рівняння Сільвестра, що супроводжують стохастичні функції Ляпунова такого вигляду. uk_UA
dc.description.abstract We describe the destabilizing (in the sense of a decrease in the reserve of mean-square asymptotic stability) effect of random parametric perturbations of the white-noise type in quasilinear continuous and discrete dynamical systems (Lur’e-Postnikov systems of automatic control with nonlinear feedback). We use stochastic Lyapunov functions in the form of linear combinations of the types “a quadratic form of phase coordinates plus the integral of a nonlinearity” (continuous systems) and “a quadratic form of phase coordinates plus the integral sum for a nonlinearity” (discrete systems) and the matrix algebraic Sylvester equations associated with stochastic Lyapunov functions of this form. uk_UA
dc.description.sponsorship Частково підтримано науково-дослідною роботою (№0105U001108) "Математичні методи дослідження динаміки та стійкості неоднорідних об'єктів механіки, гідромеханіки та гемодинаміки" (програма "Математичне моделювання фізичних і механічних процесів у сильно неоднорідних середовищах"). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Короткі повідомлення uk_UA
dc.title Дестабілізуючий ефект параметричних випадкових збурень типу білого шуму в деяких квазілінійних неперервних та дискретних динамічних системах uk_UA
dc.title.alternative Destabilizing effect of random parametric perturbations of the white-noise type in some quasilinear continuous and discrete dynamical systems uk_UA
dc.type Article en_US
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис