Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Про одну екстремальну задачу для додатних рядів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Степанець, О.І.
dc.contributor.author Шидліч, А.Л.
dc.date.accessioned 2020-02-17T10:09:41Z
dc.date.available 2020-02-17T10:09:41Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Про одну екстремальну задачу для додатних рядів / О.І. Степанець, А.Л. Шидліч // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 12. — С. 1677–1683. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165891
dc.description.abstract У циклі робіт O. I. Степанця та його послідовників вивчаються апроксимаційні властивості введених ним просторів Sᵩᵖ. При цьому задачі, пов'язані із знаходженням точних значень n-членних наближень q-еліпсоїдів у цих просторах, зводяться до певних екстремальних задач для рядів із членами, що є добутком елементів двох невід'ємних послідовностей, одна з яких є фіксованою, а інша варіюється на певній множині. Зважаючи на те, що розв'язки цих екстремальних задач можуть складати і самостійний інтерес, у даній роботі запропоновано новий метод знаходження їх розв'язків, який приводить до мети суттєво коротшим і прозорішим шляхом. uk_UA
dc.description.abstract The approximation properties of the spaces Sᵩᵖ introduced by Stepanets’ were studied in a series of works of Stepanets’ and his disciples. In these works, problems related to the determination of exact values of n-term approximations of q-ellipsoids in these spaces were reduced to some extremal problems for series with terms that are products of elements of two nonnegative sequences one of which is fixed and the other varies on a certain set. Since solutions of these extremal problems may be of independent interest, in the present work we develop a new method for finding these solutions that enables one to obtain the required result in a substantially shorter and more transparent way. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Статті uk_UA
dc.title Про одну екстремальну задачу для додатних рядів uk_UA
dc.title.alternative On one extremal problem for positive series uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис