Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Свойства потоков, порожденных стохастическими уравнениями с отражением

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пилипенко, А.Ю.
dc.date.accessioned 2020-02-16T19:30:08Z
dc.date.available 2020-02-16T19:30:08Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Свойства потоков, порожденных стохастическими уравнениями с отражением / А.Ю. Пилипенко // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 8. — С. 1069 – 1078. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165818
dc.description.abstract Розглядаються властивості випадкової множини φₜ(Rᵈ+), де φₜ(x) — розв'язок стохастичного диференціального рівняння в Rᵈ+ з нормальним відбиттям від межі, що стартує з точки x. Проведено характеризацію внутрішніх та граничних точок множини φₜ(Rᵈ+). Доведено, що розмірність Хаусдорфа межі ∂φₜ(Rᵈ+) не перевищує d−1. uk_UA
dc.description.abstract We consider properties of a random set φₜ(Rᵈ+), where φₜ(x) is a solution of a stochastic differential equation in Rᵈ+ with normal reflection on the boundary starting at the point x. We perform the characterization of inner and boundary points of the set φₜ(Rᵈ+). We prove that the Hausdorff dimension of the boundary ∂φₜ(Rᵈ+) is not greater than d−1. uk_UA
dc.description.sponsorship Выполнена при поддержке Министерства науки и образования Украины (проект GP/F8/0086). uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Статті uk_UA
dc.title Свойства потоков, порожденных стохастическими уравнениями с отражением uk_UA
dc.title.alternative Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис