Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Прямі й обернені теореми в теорії наближень методом Рітца

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горбачук, М.Л.
dc.contributor.author Грушка, Я.І.
dc.contributor.author Торба, С.М.
dc.date.accessioned 2020-02-16T08:35:30Z
dc.date.available 2020-02-16T08:35:30Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Прямі й обернені теореми в теорії наближень методом Рітца / М.Л. Горбачук, Я.І. Грушка, С.М. Торба // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 5. — С. 633–643. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165735
dc.description.abstract Для довільного самоспряженого оператора B у гільбертовому просторі Y наведено прямі й обернені теореми, що встановлюють зв'язок між степенем гладкості вектора X∈Y відносно оператора B, порядком прямування до нуля його найкращого наближення цілими векторами експоненціального типу оператора B і k-модулем неперервності вектора x щодо оператора B. Результати застосовано до знаходження апріорних оцінок наближених за Рітцом розв'язків операторних рівнянь у гільбертовому просторі. uk_UA
dc.description.abstract For an arbitrary self-adjoint operator B in a Hilbert space H, we present direct and inverse theorems establishing the relationship between the degree of smoothness of a vector x∈H with respect to the operator B, the rate of convergence to zero of its best approximation by exponential-type entire vectors of the operator B, and the k-modulus of continuity of the vector x with respect to the operator B. The results are used for finding a priori estimates for the Ritz approximate solutions of operator equations in a Hilbert space. uk_UA
dc.description.sponsorship Частково підтримано Державним фондом фундаментальних досліджень України (проект 01.07/027) та CRDF (проект UMI-2567-OD-03). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Статті uk_UA
dc.title Прямі й обернені теореми в теорії наближень методом Рітца uk_UA
dc.title.alternative Direct and Inverse Theorems in the Theory of Approximation by the Ritz Method uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис