Показати простий запис статті

dc.contributor.author Vu Thi Thu Huong
dc.contributor.author Vu Tuan
dc.date.accessioned 2020-02-14T15:20:59Z
dc.date.available 2020-02-14T15:20:59Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Some Results on Asymptotic Stability of Order α / Vu Thi Thu Huong, Vu Tuan // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 2. — С. 250–257. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165619
dc.description.abstract Quasi-equiasymptotic stability of order α (α ∊ R₊*) with respect to a part of variables is considered. Some sufficient conditions, a converse theorem, and a theorem on multistability are proved. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто проблему квазірівномірно асимптотичної стійкості порядку α (α ∊ R₊*) відносно частини змінних. Доведено деякі достатні умови, обернену теорему та теорему про мультистійкість uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Короткі повідомлення uk_UA
dc.title Some Results on Asymptotic Stability of Order α uk_UA
dc.title.alternative Деякі результати про асимптотичну стійкість порядку α uk_UA
dc.type Article en_US
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис