Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оптимізація пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ольховська, О.Л.
dc.contributor.author Бутко, К.Р.
dc.date.accessioned 2020-02-06T18:56:12Z
dc.date.available 2020-02-06T18:56:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Оптимізація пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі / О.Л. Ольховська, К.Р. Бутко // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 2 (37). — С. 157-159. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: 10.37405/1729-7206.2019.2(37).157-159
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163883
dc.description.abstract У статті представлено модель оптимізації діяльності залізничного транспорту при організації пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі. При оптимізаційних розрахунках визначають кількість транспорту, що приписана до вузла; оптимальні тарифи на перевезення; кількість транспортних одиниць за напрямками залежно від випадкового попиту на перевезення. Враховується можливість залучення додаткових транспортних одиниць у випадку недостатності власних. У моделі враховано вплив конкурентного транспорту (автомобільного). Розв’язання даної задачі в загальному вигляді потребує залучення методів статистичного моделювання та нелінійного програмування. uk_UA
dc.description.abstract В статье представлена модель оптимизации деятельности железнодорожного транспорта при организации пассажирских перевозок в крупном транспортном узле. При оптимизационных расчетах определяют количество транспорта, которое приписано к узлу; оптимальные тарифы на перевозку; количество транспортных единиц по направлениям в зависимости от случайного спроса на перевозку. Учитывается возможность привлечения дополнительных транспортных единиц в случае недостаточности собственных. В модели учтены влияние конкурентного транспорта (автомобильного). Решение данной задачи в общем виде нуждается в привлечении методов статистического моделирования и нелинейного программирования. uk_UA
dc.description.abstract The article presents a model for optimizing the activities of railway transport when organizing passenger transportation in a major transportation hub. When optimizing the calculations determine the number of vehicles that are assigned to the node; optimal rates for transportation; the number of transport units in the directions depending on the random demand for transportation. The possibility of attracting additional transport units in case of insufficiency of their own is taken into account. The model takes into account the influence of competitive transport (road). The solution of this problem in general requires the use of statistical modeling and nonlinear programming. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Маркетинг та логістика uk_UA
dc.title Оптимізація пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі uk_UA
dc.title.alternative Оптимизация пассажирских перевозок в крупном транспортном узле uk_UA
dc.title.alternative Optimization of Passenger Traffic in a Major Transportation Hub uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.47+656.224


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис