Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Еколого-економічна ефективність лісокористування: напрями та механізми підвищення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Карпук, А.І.
dc.contributor.author Шестак, М.Л.
dc.date.accessioned 2020-01-31T18:17:33Z
dc.date.available 2020-01-31T18:17:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Еколого-економічна ефективність лісокористування: напрями та механізми підвищення / А.І. Карпук, М.Л. Шестак // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. — С. 165-172. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163496
dc.description.abstract У статті обґрунтовуються напрями підвищення рівня еколого-економічної ефективності лісокористування в умовах поглиблення інституціональних перетворень у лісовому секторі національного господарства, а саме: модернізація виробничо-технічної бази лісозаготівлі та лісопереробки, кооперація із суб’єктами аграрного підприємництва, комплексне використання лісоресурсного потенціалу, диверсифікація лісогосподарської діяльності, удосконалення маркетингових каналів просування лісопродукції на нові ринки. Найбільш дієвим механізмом реалізації наведених напрямів визначено впровадження державно-приватних партнерств. uk_UA
dc.description.abstract Directions of increase level ecological and economic effectiveness of forest usage in conditions of deepening institutional transformations in the forest sector of the national economy are substantiated in the article. These directions are defined: modernization production and technical base of the logging and wood processing, cooperation with the subjects of agrarian business, complex use forest resource potential, diversification of forestry, improving marketing channels, promotion of timber into new markets. Implementation of public-private partnerships is established the most effective mechanism of realization directions of increase ecological and economic effectiveness of forest usage. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Лісовий сектор uk_UA
dc.title Еколого-економічна ефективність лісокористування: напрями та механізми підвищення uk_UA
dc.title.alternative Ecological and economic effectiveness of forest usage: directions and mechanisms of improvement uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 630.94


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис