Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Екологічна модернізація у сфері охорони атмосферного повітря регіонів України: інтегральна оцінка

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Обиход, Г.О.
dc.contributor.author Омельченко, А.А.
dc.contributor.author Бойко, В.В.
dc.date.accessioned 2020-01-21T18:07:30Z
dc.date.available 2020-01-21T18:07:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Екологічна модернізація у сфері охорони атмосферного повітря регіонів України: інтегральна оцінка / Г.О. Обиход, А.А. Омельченко, В.В. Бойко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 163-171. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163014
dc.description.abstract Проаналізовано сучасний стан атмосферного повітря на території України та її регіонів. Опираючись на Закон України «Про охорону атмосферного повітря», визначено перелік повітроохоронних заходів на підприємствах. На основі попередньо розроблених теоретико-методологічних підходів розраховано індекс екологічної модернізації атмосферного повітря регіонів України протягом 2010–2013 рр. За отриманими результатами виділено п’ять груп з різним індексом модернізації: високим, вищим від середнього, середнім, нижчим від середнього та низьким. Визначено території, що потребують особливої уваги, а саме прикордонні західні та східні регіони, Дніпропетровська область та м. Київ. Установлено та проаналізовано ваємозалежність між рівнем упровадження заходів щодо екологічної модернізації і станом атмосферного повітря, виявлено загальну тенденцію неефективності перших. Обґрунтовано напрями подальших досліджень щодо повітроохоронних заходів і превентизації для конкретних об’єктів, що сприятиме зменшенню обсягів викидів забруднюючих речовин і стабілізації рівня екологічної безпеки регіонів. uk_UA
dc.description.abstract Current state of atmospheric air on the territory of Ukraine and its regions has been analyzed within specified direction of scientific research. Based on the Law of Ukraine «On Air Protection», a list of air conservation measures at enterprises has been identified. In terms of previously developed theoretical and methodological approaches, an index of ecological modernization of air of regions of Ukraine for 2010–2013 has been calculated. The obtained results made it possible to distinguish 5 groups according to the modernization index: high, above average, average, below average and low. The detailed analysis allowed us to identify the areas that need special attention, such as western and eastern border regions, Dnipropetrovsk oblast and Kyiv city. Interdependency between the level of implementation of ecological modernization measures and the air quality state has been found and analyzed. Ecological modernization measures turned out to be inefficient. Directions for further research on the air conservation measures and prevention for specific objects have been considered which will reduce emissions of pollutants and stabilization of environmental safety level of the regions. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Регіональні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища uk_UA
dc.title Екологічна модернізація у сфері охорони атмосферного повітря регіонів України: інтегральна оцінка uk_UA
dc.title.alternative Ecological modernization of air protection of regions of Ukraine: integrated assessment uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330 : 502.57 (2-3): 504


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис