Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення фінансово-економічних механізмів використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ігнатенко, О.П.
dc.date.accessioned 2020-01-21T18:02:55Z
dc.date.available 2020-01-21T18:02:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Удосконалення фінансово-економічних механізмів використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях / О.П. Ігнатенко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 179-185. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163012
dc.description.abstract Здійснено аналіз фінансово-економічних механізмів державного регулювання сфери біоенергетики, зокрема використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях для теплопостачання та гарячого водопостачання. Охарактеризовано можливий потенціал їх застосування в Україні. Наведено законодавчі акти, які регулюють фінансово-економічні механізми діяльності суб’єктів господарської діяльності у сфері біоенергетики. Розроблено пропозиції з удосконалення фінансово-економічних механізмів використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях, що стосуються Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про теплопостачання», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», «Про альтернативні джерела енергії», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про енергозбереження», «Про житлово-комунальні послуги» та «Про інноваційну діяльність». uk_UA
dc.description.abstract The financial and economic mechanisms of state regulation of area of bioenergy, includes using of bioenergy technologies in municipal purposes for heat and hot water supplying, is analyzed. A possible potential of their application in Ukraine is characterized. Legislative acts of governing financial and economic mechanisms of economic entities in the field of bioenergy are represented. Proposals for improving the financial and economic mechanisms use of bioenergy technologies in municipal purposes are made for certain laws: the Budget and Tax codes of Ukraine, laws of Ukraine «On Heat Supply», «On the introduction of new investment opportunities, guaranteeing the rights and interests of businesses for major energy modernization», «On alternative energy sources», «On prioritize social development of rural areas and agriculture in the national economy», «On energy saving», «On housing and communal services», «On innovation activity». uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Регіональні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища uk_UA
dc.title Удосконалення фінансово-економічних механізмів використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях uk_UA
dc.title.alternative Improving the financial and economic mechanisms for using of bioenergy technologies in municipal purposes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338 : 633.9 : 644.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис