Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розвиток галузевої екологічної політики (на прикладі відновлювальної низькопотенційної енергетики)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Хлобистов, Є.В.
dc.contributor.author Сегеда, І.В.
dc.contributor.author Трикуш, Н.
dc.date.accessioned 2020-01-21T18:00:24Z
dc.date.available 2020-01-21T18:00:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Розвиток галузевої екологічної політики (на прикладі відновлювальної низькопотенційної енергетики) / Є.В. Хлобистов, І.В. Сегеда, Н. Трикуш // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 154-162. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163010
dc.description.abstract Розглянуто питання формування галузевої екологічної політики для відновлювальної енергетики. Проаналізовано дані щодо запасів геотермальних вод у різних регіонах України, визначено перспективні райони. Досліджено систему автоматизації проектування схеми опалення, а також варіант опалення приміщення з використанням теплових насосів кількох типів, котрі як джерела низькопотенціальної енергії використовують ґрунт, ґрунтові води та атмосферне повітря. Наведено техніко-економічне обґрунтування визначення доцільності використання проекту. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with questions of formation of a sectoral environmental policy for the renewable energy. The data about reserves of geothermal waters in various regions of Ukraine is analyzed, prospective areas are outlined. There were considered a system of automation of a heating scheme designing, given review of space heating by means of heat pumps of several types, in which as the source of low potential energy are used: soil, groundwater, air. There is shown technical and economic justification, which allows to determine the appropriateness of the project. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Регіональні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища uk_UA
dc.title Розвиток галузевої екологічної політики (на прикладі відновлювальної низькопотенційної енергетики) uk_UA
dc.title.alternative Development of industrial environmental policy (based on renewable low-potential energy) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.15 : 621.643


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис