Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Одношевна, О.О.
dc.date.accessioned 2020-01-17T22:02:39Z
dc.date.available 2020-01-17T22:02:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування / О.О. Одношевна // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 96-101. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162897
dc.description.abstract Обґрунтовано підходи до системи управління еколого-економічним розвитком аграрного природокористування. Доведено, що сучасне управління стійкістю агроекономічної системи і використання практичних засобів повинні передбачати досягнення оптимального компромісу між якісно-кількісними показниками виробництва продукції та масштабами витрачання природних, технічних й енергетичних ресурсів. uk_UA
dc.description.abstract Approaches to the system of management of ecological and economic development of the agricultural nature use are substantiated. Modern management of stability of agricultural economic system and using practical tools should include achieving optimal compromise between qualitative and quantitative indicators of production and the scale of consumption of natural, technical and energy resources is proved. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Земельні відносини uk_UA
dc.title Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування uk_UA
dc.title.alternative Management of development of the ecological and economic systems of agricultural nature use uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.18 : 338.439.224 (477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис