Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Деякі аспекти визначення пріоритетів розвитку територіальних земельно-господарських комплексів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Третяк, А.М.
dc.contributor.author Третяк, Н.А.
dc.date.accessioned 2020-01-17T22:01:41Z
dc.date.available 2020-01-17T22:01:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Деякі аспекти визначення пріоритетів розвитку територіальних земельно-господарських комплексів / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 79-87. — Бібліогр.: 2 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162896
dc.description.abstract Сформовано орієнтири та пріоритети державної підтримки проектів розвитку територіальних земельно-господарських комплексів з метою ефективного управління ними на різних ієрархічних рівнях. Як елементи новизни розкрито, що при ухваленні стратегічних рішень стосовно пріоритетних напрямів діяльності повинні братися до уваги складові валової доданої вартості як соціально-економічної категорії, котра залежить і від потенціалу земельних та інших природних ресурсів. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що для збалансованого розвитку територіальних земельно-господарських комплексів в Україні потрібно орієнтуватися на практичну реалізацію принципу загального, але диференційованого підходу до визначення пріоритетних напрямів державної політики з урахуванням наявності земельних та інших природних ресурсів, людського капіталу, місцевих традицій тощо на різних рівнях. uk_UA
dc.description.abstract Guidelines and priorities of state support the projects of development land-economic territorial complex for the effective governance at different hierarchical levels are formed. At acceptance strategic decisions concerning priority directions of activities should take into account composition of the gross value added as a socio-economic category, which depends on the capacity of land and other natural resources are disclosed as a novelty. According to results of research is grounded conclusion that for a balanced development land-economic territorial complexes in Ukraine should focus on the practical implementation of the principle of common but differentiated approach to identifying priority directions of state policy, taking into account the availability of land and other natural resources, human capital, local traditions, etc. at different levels. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Земельні відносини uk_UA
dc.title Деякі аспекти визначення пріоритетів розвитку територіальних земельно-господарських комплексів uk_UA
dc.title.alternative Some aspects of determination priorities of development land-economic territorial complex uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 332.02 : 332.14


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис