Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Освіта в контексті розбудови інформаційного та екобезпечного суспільства: теоретико-методологічні й практичні аспекти

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Куценко, В.І.
dc.contributor.author Гаращук, О.В.
dc.date.accessioned 2020-01-17T21:56:39Z
dc.date.available 2020-01-17T21:56:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Освіта в контексті розбудови інформаційного та екобезпечного суспільства: теоретико-методологічні й практичні аспекти / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 36-43. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162891
dc.description.abstract Зазначено, що останнім часом у світі активно формується інформаційне суспільство, позитивно впливаючи на соціально-економічні показники країни. Обґрунтовано, що розвиток такого суспільства визначається багатьма факторами, у тому числі освітнім. Виявлено кореляційну залежність між тривалістю навчання й індексом людського розвитку, питомою вагою підприємств, які впроваджують інновації. Визначено, що освітньо-наукова діяльність, зокрема вищого навчального закладу, сприяє також формуванню екобезпечного середовища. Наголошено на необхідності поліпшення кадрового потенціалу освітньої сфери, його ефективного використання відповідно до певних принципів, щоб прискорити формування інформаційного й екобезпечного суспільства. uk_UA
dc.description.abstract At a recent time actively forming information society in the world, positively influencing the socio-economic indicators of the country is noted. Development of such a society depends on many factors, including education, is proved. Correlation dependence between the duration of education and human development index, proportion of enterprises that implement innovations is detected. Educational and scientific activities, such as the university, contributes also forming ecosafety environment is determined. The necessity of improving the human resource capacity of the educational sphere and its effective use, in accordance with certain principles to accelerate the formation of information and ecosafety society is emphasized. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Проблеми теорії та методології uk_UA
dc.title Освіта в контексті розбудови інформаційного та екобезпечного суспільства: теоретико-методологічні й практичні аспекти uk_UA
dc.title.alternative Education in the context of development information and ecosafety society: theoretical and methodological and practical aspects uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341.1: 061.5 : 338.49 : 334.37.018


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис