Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Потенціал формування та реалізації місцевої екологічної політики в умовах децентралізації влади в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Патока, І.В.
dc.date.accessioned 2020-01-17T21:50:13Z
dc.date.available 2020-01-17T21:50:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Потенціал формування та реалізації місцевої екологічної політики в умовах децентралізації влади в Україні / І.В. Патока // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. — С. 194-201. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162884
dc.description.abstract Досліджено питання формування механізмів екологічної політики на рівні місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні. Підкреслено, що метою такої політики органів місцевої влади має бути визначення стратегічних напрямів розвитку територій з оптимальним використанням природних ресурсів в умовах збереження довкілля. Акцентовано увагу, що розв’язання екологічних проблем на місцевому рівні потребує наукової підтримки, передусім в аспекті ресурсо- та енергозбереження й створення інформаційних систем для проведення екологічного моніторингу території. Доведено, що для практичного втілення дієвих економічних механізмів формування місцевої екологічної політики України в умовах децентралізації влади доцільне оптимальне поєднання економічно ефективних заходів щодо розвитку економічної діяльності громади. Наголошено на необхідності ширшого впровадження досвіду такого важливого інструменту європейської екологічної політики самоврядного рівня, як місцеві екологічні програми (МЕП). uk_UA
dc.description.abstract Formation of the mechanisms of the local self-government environmental policy under decentralization in Ukraine is considered. It is emphasizes that the environmental policy of the local power bodies is to be aimed at defining strategic trends of the territories development using optimum natural resources under environment preservation. The local power bodies are to provide scientific support to solve ecological problems at the local level via implementation of the up-to-date scientific findings first of all, in terms of the resource – and energysaving and designing information systems to carry out ecological monitoring of the territory. It is proved that for practical implementation of the effective economic mechanisms to form the local environmental policy of Ukraine under power decentralization important is their optimal combination taking economically due measures as to the community economic activities. Furthermore, it is necessary to implement more extensively the experience of such important instrument of the European environmental policy at the local self-government level as local environmental programs. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Стале використання, охорона й відтворення природно-ресурсного потенціалу uk_UA
dc.title Потенціал формування та реалізації місцевої екологічної політики в умовах децентралізації влади в Україні uk_UA
dc.title.alternative Potential of formation and implementation of the local environmental policy under power decentralization in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.15 : 332.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис