Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методика прогнозування забруднення атмосферного повітря у містах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бойко, В.В.
dc.date.accessioned 2020-01-17T21:39:04Z
dc.date.available 2020-01-17T21:39:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Методика прогнозування забруднення атмосферного повітря у містах / В.В. Бойко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. — С. 121-129. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162874
dc.description.abstract Запропоновано методику прогнозування забруднення атмосферного повітря у містах, яка базується на розробленому математичному апараті, що враховує показники його забруднення та економічного розвитку. Процес прогнозування включає аналіз та вирівнювання рядів динаміки, безпосереднє здійснення прогнозу на основі виявленої тенденції явища та перевірки його достовірності. У ході аналізу рядів динаміки головним завданням є встановлення компонентів, на які можна розкласти динамічний ряд, а вирівнювання – виявлення тренду, що передбачає виділення загальної тенденції часового ряду. Обґрунтовано можливість використання різних математичних функціональних залежностей для прогнозу забруднення атмосферного повітря, що визначається наявною статистичною базою і встановленою тенденцією. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with a method of forecasting of pollution of atmospheric air of cities that based on the developed mathematical apparatus, which include the parameters of its pollution and economic development. The process of forecasting includes the analysis and alignment of the dynamics rows, implementation of forecasting based on the main revealed tendency and verification of its reliability. The main thing of analyzing of dynamics rows is the definition of components, which can be decomposed into a dynamic rows, and alignment – the establishment of a trend, which involves the selection of the general trend of the time series. It is considered that depending on the existing statistical base and the established trend, a number of mathematical functional dependences can be used for the forecast of atmospheric air pollution. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Проблеми теорії та методології uk_UA
dc.title Методика прогнозування забруднення атмосферного повітря у містах uk_UA
dc.title.alternative Method of forecasting of pollution of atmospheric air in the cities uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341 : 504


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис