Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оn some problems of neural network technologies in electric components diagnosing

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Telenyk, S.F.
dc.contributor.author Savchuk, O.V.
dc.contributor.author Pocrovskyi, E.O.
dc.contributor.author Morgal, O.M.
dc.contributor.author Krivenko, K.S.
dc.contributor.author Latash, I.O.
dc.date.accessioned 2020-01-07T11:19:35Z
dc.date.available 2020-01-07T11:19:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Оn some problems of neural network technologies in electric components diagnosing / S.F. Telenyk, O.V. Savchuk, E.O. Pocrovskyi, O.M. Morgal, K.S. Krivenko, I.O. Latash // Штучний інтелект. — 2017. — № 3-4. — С. 95-104. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1561-5359
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162344
dc.description.abstract The paper describes an idea of getting electric components diagnostic information and its transformation using the discrete Karhunen-Loeve expansion. Presorting of elements by their physical and technical states is proposed to operate with the MLP, self-organized and RBF- neural networks in the MATLAB environment. The paper investigates the possibility of using neural network technologies for improving electric components diagnosing by integral effects for increasing reliability of complex technological systems. The statistical and individual classification and presorting of elements according to their physical and technical states for work with the use of neural network technologies is proposed. uk_UA
dc.description.abstract У статті описується ідея отримання діагностичної інформації про електричні компоненти та її перетворення за допомогою дискретного розкладання Карунена-Лоева. Запропоновано визначення фізичних та технічних станів елементів за допомогою MLP, самоорганізованих та RBF-нейронних мереж в середовищі MATLAB. У роботі досліджується можливість використання нейронних мережевих технологій для поліпшення діагностики електричних компонент за інтегральними ефектами для підвищення надійності складних технологічних систем. Запропоновано статистичну та індивідуальну класифікацію та сортування елементів відповідно до їх фізичних і технічних станів для роботи з використанням нейронних мережевих технологій. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Штучний інтелект
dc.subject Програмно-технічні засоби інтелектуальних систем uk_UA
dc.title Оn some problems of neural network technologies in electric components diagnosing uk_UA
dc.title.alternative Про деякі проблеми нейромережевих технологій в діагностиці електричних компонентів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.93


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис